|
|
|
|
 
Archiwum aktualności
2022.01.14 KOMUNIKAT
 Witamy serdecznie,
w załączeniu przesyłamy Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału dzików.
Pozdrawiamy

ZAŁACZNIK 1 

Szanowni Państw w załączeniu przesyłam pismo o nowym obowiązku dla SL i myśliwych w zakresie wpisywania pozyskanych dzików i znalezionych zwłok do systemu ZIPOD. Obowiązek ten wyniknie z przepisów prawa od 1 stycznia 2022 roku i niestosowanie się do niego będzie miało konsekwencje finansowe  dla kół łowieckich.

ZIPOD

Główny Lekarz Weterynarii poinformował Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego oraz Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych o tym, że w projekcie ‘Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” na 2022 r. wprowadzono obowiązek zgłaszania każdego znalezionego padłego lub odstrzelonego, w tym sanitarnie, dzika przez myśliwego, pracownika parku narodowego lub Służb Leśnych do powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem systemu informatycznego.

Zgłoszenie takie powinno zawierać co najmniej poniższe dane:

- datę znalezienia padłego zwierzęcia lub odstrzału zwierzęcia,

- obszar geograficzny, gdzie znaleziono martwe lub odstrzelone zwierzę,

- czy zwierzę zostało znalezione padłe czy zostało odstrzelone,

- wiek i płeć zwierzęcia,

- w przypadku odstrzału zwierzęcia – typ odstrzału (sanitarny, redukcyjny, inny) oraz informację na temat występowania objawów choroby przed odstrzałem,

- w przypadku znalezienia martwego zwierzęcia - informację na temat stanu znalezionej tuszy. 

W przypadku nie zgłoszenia takiego dzika do powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem systemu informatycznego przeznaczonego do tego celu, kwota przysługująca za znalezienie padłego dzika lub odstrzelonego dzika, przewidziana w obowiązujących przepisach prawa, będzie pomniejszona o 20% w wyniku konieczności poniesienia kosztów dodatkowych czynności po stronie IW.

Aplikację na mobilne urządzenia teleinformatyczne można pobrać bezpłatnie pod następującymi linkami:

https://http/www.wetgiw.gov.pl/zipod

https://zipod.wetgiw.gov.pl:4443/
 

Na polecenie Pana Pawła Lisiaka Łowczego Krajowego, Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego przesyłam w załączeniu pismo otrzymane z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, z dnia 3.01.2022 r. znak DLŁ-WŁ.011.67.2021.HH, do wykorzystania i wiadomości. 

pismo do ZG PZŁ w sprawie aplikacji ZIPOD-1

(14-01-2022 r. 13:22)
Koło Łowieckie Ryś w Stargardzie

73-120 Chociwel
Lublino 2
woj. zachodniopomorskie

Nr konta: 77 1020 4867 0000 1402 0004 1731        

NIP 854-10-88-430

 e-mail: kololowieckierys@interia.pl
 

Copyright 2019 - © - Koło Łowieckie Ryś Stargard