|
|
|
|
 
 

TERMINARZ
Polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Ryś” w Stargardzie
w sezonie łowieckim 2022/2023
 
1. Polowanie w obwodzie nr. 185 - Chociwel rozpoczyna się o godzinie 7.00 w siedzibie koła – Lublino 2. Koniec polowania o godzinie 18:00.
2. Polowanie w obwodzie nr. 188 - Suchań rozpoczyna się o godzinie 7.00 przy książce wpisów w miejscowości Brudzewice. Koniec polowania o godzinie 18:00.
3. Myśliwy ma obowiązek najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem polowania zgłosić swój udział prowadzącemu polowanie. Nie zgłoszenie będzie skutkować nie wzięciem udziału w polowaniu takiego myśliwego.
4. Zapraszanie gości jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody od prowadzącego polowanie.
5. W dniu polowania zbiorowego wstrzymuje się polowania indywidualne na obydwu obwodach łowieckich (w przypadku polowań dewizowych zakaz dotyczy tylko obwodu 185).
 
 
 
 
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023
Lp.
Data
Miejsce zbiórki
Godzina rozpoczęcia
Godzina zakończenia
Teren polowania
Zwierzyna do odstrzału
Prowadzący polowanie
Uwagi
1
01.10.2022
Brudzewice
7.00
16.00
Obw. 188
Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki
S. Zabłocki
 
2
09.10.2022
Brudzewice
7.00
16.00
Obw. 188
Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki
E. Konieczny
 
3
15.10.2022
Brudzewice
7.00
16.00
Obw. 188
Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki
R. Gorczycki
 
4
23.10.2022
Brudzewice
7.00
16.00
Obw. 188
Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki
S. Zabłocki
 
27.10.2022
Lublino
7.00
18.00
Obw. 185
Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki
Zarząd
Polowanie dewizowe
6
28.10.2022
Lublino
7.00
18.00
Obw. 185
Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki
Zarząd
Polowanie dewizowe
7
30.10.2022
Brudzewice
7.00
16.00
Obw. 188
Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki
R. Gorczycki
 
8
05.11.2022
Lublino
7.00
16.00
Obw. 185
Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki
K. Zych
Polowanie Hubertowskie
9
10.11.2022
Lublino
7.00
18.00
Obw. 185
Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki
Zarząd
Polowanie dewizowe
10
11.11.2022
Lublino
7.00
18.00
Obw. 185
Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki
Zarząd
Polowanie dewizowe
11
19.11.2022
Brudzewice
7.00
16.00
Obw. 188
Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki
R. Gorczycki
 
12
27.11.2022
Brudzewice
7.00
16.00
Obw. 188
Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki
S. Zabłocki
 
13
02.12.2022
Lublino
7.00
18.00
Obw. 185
Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki
Zarząd
Polowanie dewizowe
14
03.12.2022
Lublino
7.00
18.00
Obw. 185
Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki
Zarząd
Polowanie dewizowe
15
04.12.2022
Lublino
7.00
18.00
Obw. 185
Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki
Zarząd
Polowanie dewizowe
16
10.12.2022
Lublino
7.00
16.00
Obw. 185
Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki
R. Gilewski
 
17
17.12.2022
Lublino
7.00
16.00
Obw. 185
Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki
K. Zych
Polowanie wigilijne
18
31.12.2022
Brudzewice
7.00
16.00
Obw. 188
Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki
E. Konieczny
Polowanie Sylwestrowe
19
07.01.2023
Lublino
7.00
16.00
Obw. 185
Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki
K. Zych
 
20
14.01.2023
Lublino
7.00
16.00
Obw. 185
Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki
E. Konieczny
Zakończenie sezonu
21
15.01.2023
Lublino
7.00
16.00
Obw. 185
Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki
R. Gilewski
 
 
Polowania dewizowe indywidualne:   
 Byki: 11-15.09.2022 - trzech myśliwych - Target, 16-20.09.2022 - 4 lub 6 myśliwych - Jagdpartne 
Kozy: 05-08.10.2022 - trzech myśliwych – Target, 19-23.09.2022 – trzech myśliwych – Target.


TERMINARZ
Polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Ryś” w Stargardzie
w sezonie łowieckim 2021/2022

1. Polowanie w obwodzie nr. 185 - Chociwel rozpoczyna się o godzinie 7.00 w siedzibie koła – Lublino 2. Koniec polowania o godzinie 18:00.
2. Polowanie w obwodzie nr. 188 - Suchań rozpoczyna się o godzinie 7.00 przy książce wpisów w miejscowości Brudzewice. Koniec polowania o godzinie 18:00.
3. Myśliwy ma obowiązek najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem polowania zgłosić swój udział prowadzącemu polowanie. Nie zgłoszenie będzie skutkować nie wzięciem udziału w polowaniu takiego myśliwego.
4. Zapraszanie gości jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody od prowadzącego polowanie.
5. W dniu polowania zbiorowego wstrzymuje się polowania indywidualne na obydwu obwodach łowieckich (w przypadku polowań dewizowych zakaz dotyczy tylko obwodu 185).

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022

 

Lp.

Data

Miejsce zbiórki

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Teren polowania

Zwierzyna do odstrzału

Prowadzący polowanie

Uwagi

1

16.10.2021

Brudzewice

7.00

18.00

Obw. 188

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

K. Zych

 

2

23.10.2021

Brudzewice

7.00

18.00

Obw. 188

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

S. Zabłocki

 

3

28.10.2021

Lublino

7.00

18.00

Obw. 185

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

Zarząd

Polowanie dewizowe

4

29.10.2021

Lublino

7.00

18.00

Obw. 185

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

Zarząd

Polowanie dewizowe

5

30.10.2021

Lublino

7.00

18.00

Obw. 185

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

Zarząd

Polowanie dewizowe

6

06.11.2021

Brudzewice

7.00

18.00

Obw. 188

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

E. Konieczny

Hubertowskie

7

14.11.2021

Brudzewice

7.00

18.00

Obw. 188

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

R. Gorczycki

 

8

22.11.2021

Lublino

7.00

18.00

Obw. 185

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

Zarząd

Polowanie dewizowe

9

23.11.2021

Lublino

7.00

18.00

Obw. 185

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

Zarząd

Polowanie dewizowe

10

25.11.2021

Lublino

7.00

18.00

Obw. 185

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

Zarząd

Polowanie dewizowe

11

26.11.2021

Lublino

7.00

18.00

Obw. 185

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

Zarząd

Polowanie dewizowe

12

27.11.2021

Lublino

7.00

18.00

Obw. 185

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

Zarząd

Polowanie dewizowe

13

04.12.2021

Brudzewice

7.00

18.00

Obw. 188

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

R. Gorczycki

 

14

12.12.2021

Brudzewice

7.00

18.00

Obw. 188

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

S. Zabłocki

 

15

18.12.2021

Lublino

7.00

18.00

Obw. 185

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

K. Zych

Wigilijne

16

03.01.2022

Lublino

7.00

18.00

Obw. 185

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

Zarząd

Polowanie dewizowe

17

04.01.2022

Lublino

7.00

18.00

Obw. 185

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

Zarząd

Polowanie dewizowe

18

05.01.2022

Lublino

7.00

18.00

Obw. 185

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

Zarząd

Polowanie dewizowe

19

08.01.2022

Brudzewice

7.00

18.00

Obw. 188

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

E. Konieczny

 

20

09.01.2022

Brudzewice

7.00

18.00

Obw. 188

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

K. Zych

 

21

15.01.2022

Lublino

7.00

18.00

Obw. 185

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

E. Konieczny

Zakończenie sezonu

22

16.01.2022

Lublino

7.00

18.00

Obw. 185

Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki

R. Gilewski

 

 

 
TERMINARZ
Polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Ryś” w Stargardzie
w sezonie łowieckim 2020/20211. Polowanie w obwodzie nr. 185 - Chociwel rozpoczyna się o godzinie 8.00 w siedzibie koła – Lublino 2. Koniec polowania o godzinie 17:00.
2. Polowanie w obwodzie nr. 188 - Suchań rozpoczyna się o godzinie 8.00 przy książce wpisów w miejscowości Brudzewice. Koniec polowania o godzinie 17:00.
3. Myśliwy ma obowiązek najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem polowania zgłosić swój udział prowadzącemu polowanie. Nie zgłoszenie będzie skutkować nie wzięciem udziału w polowaniu takiego myśliwego.
4. Zapraszanie gości jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody od prowadzącego polowanie.
5. W dniu polowania zbiorowego wstrzymuje się polowania indywidualne na obydwu obwodach łowieckich (w przypadku polowań dewizowych zakaz dotyczy tylko obwodu 185).

Lp Data Teren polowania Zwierzyna do pozyskania Prowadzący polowanie Uwagi
1 25.10.2020 Obw. 188 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki R. Gorczycki, J. Szymański  
2 29.10.2020 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
3 30.10.2020 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
4 31.10.2020 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
5 07.11.2020 Obw. 188 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki E. Konieczny, J. Konieczna Hubertowskie
6 10.11.2020 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
7 11.11.2020 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
8 15.11.2020 Obw. 188 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Sł. Zabłocki, J. Kołoszuk  
9 21.11.2020 Obw. 188 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki K. Zych, Sł. Zabłocki  
10 29.11.2020 Obw. 188 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki E. Konieczny, St. Zaremba  
11 04.12.2020 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
12 05.12.2020 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
13 06.12.2020 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
14 12.12.2020 Obw. 188 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki R. Gorczycki, Sł. Zabłocki  
15 20.12.2020 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki K. Zych, R. Gilewski Wigilijne
16 03.01.2021 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
17 04.01.2021 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
18 05.01.2021 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
19 09.01.2021 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki E. Konieczny, D. Drobik Zakończenie sezonu
20 10.01.2021 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki K. Zych, A. Szczurko Zakończenie sezonu


TERMINARZ

Polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Ryś” w Stargardzie
w sezonie łowieckim 2019/2020


1. Polowanie w obwodzie nr. 185 - Chociwel rozpoczyna się o godzinie 8.00 w siedzibie koła – Lublino 2. Koniec polowania o godzinie 17:00.

2. Polowanie w obwodzie nr. 188 - Suchań rozpoczyna się o godzinie 8.00 przy książce wpisów w miejscowości Brudzewice. Koniec polowania o godzinie 17:00.

3. Myśliwy ma obowiązek najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem polowania zgłosić swój udział prowadzącemu polowanie. Nie zgłoszenie będzie skutkować nie wzięciem udziału w polowaniu takiego myśliwego.

4. Zapraszanie gości jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody od prowadzącego polowanie.

5. W dniu polowania zbiorowego wstrzymuje się polowania indywidualne na obydwu obwodach łowieckich (w przypadku polowań dewizowych zakaz dotyczy tylko obwodu 185).

 
Lp.
Data
Obwód
Zwierzyna do odstrzału
Prowadzący
Uwagi
1
24.10.2019
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Krzysztof Zych
Ryszard Gorczycki
Polowanie dewizowe
2
25.10.2019
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Krzysztof Zych
Ryszard Gorczycki
Polowanie dewizowe
3
09.11.2019
188
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Joanna Konieczna
Polowanie Hubertowskie
4
16.11.2019
188
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Krzysztof Zych
Sławomir Zabłocki
 
5
22.11.2019
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Krzysztof Zych
Ryszard Gorczycki
Polowanie dewizowe
6
23.11.2019
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Krzysztof Zych
Ryszard Gorczycki
Polowanie dewizowe
7
29.11.2019
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Krzysztof Zych
Ryszard Gorczycki
Polowanie dewizowe
8
30.11.2019
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Krzysztof Zych
Ryszard Gorczycki
Polowanie dewizowe
9
01.12.2019
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Krzysztof Zych
Ryszard Gorczycki
Polowanie dewizowe
10
07.12.2019
188
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Ryszard Gorczycki
Andrzej Jaworski
 
11
14.12.2019
188
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Ryszard Gorczycki
Sławomir Zabłocki
 
12
21.12.2019
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Krzysztof Zych
Remigiusz Gilewski
Polowanie Wigilijne
13
28.12.2019
188
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Stanisław Zaremba
Polowanie Sylwestrowe
14
03.01.2020
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Krzysztof Zych
Ryszard Gorczycki
Polowanie dewizowe
15
04.01.2020
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Krzysztof Zych
Ryszard Gorczycki
Polowanie dewizowe
16
05.01.2020
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Krzysztof Zych
Ryszard Gorczycki
Polowanie dewizowe
17
11.01.2020
185
188
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Mariusz Wróbel
 
18
12.01.2020
185
188
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Krzysztof Zych
Daniel Drobik
Zakończenie sezonu

 

 
                                                          Darz Bór
Koło Łowieckie Ryś w Stargardzie

73-120 Chociwel
Lublino 2
woj. zachodniopomorskie

Nr konta: 77 1020 4867 0000 1402 0004 1731        

NIP 854-10-88-430

 e-mail: kololowieckierys@interia.pl
 

Copyright 2019 - © - Koło Łowieckie Ryś Stargard