|
|
|
|
 
Aktualności
09.09.2020 Ogłoszenie
Zarząd Koła łowieckiego Ryś w Stargardzie zawiadamia:

W związku z Rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 8/2020 skracającym termin wykonania odstrzału sanitarnego dzików do dnia 26.10.2020 ( poprzedni termin 20.12.2020)

Od dnia 10.09.2020 w obydwu obwodach dziki strzelamy
tylko na odstrzał sanitarny.

Do dnia 26.10.2020 musimy odstrzelić w obwodzie 185- 42 dziki i 188- 15 dzików.

Więcej informacji u Łowczego

Darz Bór 
(09-09-2020 r. 13:17)09-09-2020 Komunikat
 Zawiadomienie
 
Działając na podstawie § 38 Statutu PZŁ, Zarząd Koła Łowieckiego RYŚ Stargard zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła
które odbędzie się w dniu 30 września 2020r o godz. 18:00
w siedzibie koła Lublino 2
 
 
 
 
Porządek obrad:
 

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia
stwierdzenie prawomocności obrad oraz odczytanie porządku obrad.
2.       Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
3.       Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
(protokół będzie wyłożony do wglądu godzinę przed Walnego Zgromadzenia).
4.       Wybór komisji skrutacyjnej.
5.       Sprawozdanie finansowe Koła za rok gospodarczy 2019/2020.
6.       Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok gospodarczy 2019/2020
7.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8.       Dyskusja nad sprawozdaniem.
9.       Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu Koła.
10.   Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu na rok gospodarczy 2020/2021.
11.   Sprawy organizacyjne.
12.   Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
 
Darz Bór
(09-09-2020 r. 11:53)INFORMACJA 2020.09.01
Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie informuje:
 
W obwodzie 185 rejon 1b można polować na   
( łanie i cielaki ) z wyłączeniem jeleni byków w związku z powiększającymi się szkodami w uprawie gryki.

 
Jednocześnie informujemy o występowaniu szkód w rejonie 2b powodowanym przez dziki w uprawach ziemniaków i marchwi gospodarstwa ekologicznego w Sątyrzu
 
Darz Bór 
(01-09-2020 r. 20:56)INFORMACJA 2020.08.29
Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie informuje:
 
 
W dniu 01.09.2020 (wtorek)
w siedzibie Koła Ryś w Lublino 2 (Rysiówka)
godz. 17:00 wydawane będą odstrzały.
 
Warunkiem otrzymania nowego odstrzału jest zwrot starego.
 
Prosimy myśliwych by pamiętali o tych kolegach którzy z różnych przyczyn nie będą mogli osobiście odebrać nowych odstrzałów aby pomogli w wymianie dokumentów.
 
Darz Bór 
(29-08-2020 r. 08:25)INFORMACJA 20.08.2020
 Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie informuje:
 
Sezon odstrzału jeleni byków rozpoczynamy zgodnie z kalendarzem polowań.
Osoby uprawnione do odstrzału mogą odebrać zezwolenie w
(sobotę) 22.08.
w Rysiówce o godz. 10:00
W obwodzie 185 rejony 1a,1b, 1c, 2a, 2b, 3, 4a, 4b zostają zamknięte
dla polowań na jelenie do czasu zakończenia polowań dewizowych.
 
Należy zdać stare odstrzały.
Przypominamy jednocześnie wszystkim członkom koła o obowiązku utrzymania w należytym stanie przydzielonych ambon.

Darz Bór
(20-08-2020 r. 18:33)KOMUNIKAT 29.07.2020
Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie informuje.

W związku z polowaniem dewizowym w dniach
od 01.08 (sobota) do 06.08 (czwartek)

w obwodach 185 Chociwel oraz 188 Suchań,
zapisywanie się na polowania indywidualne w obydwu obwodach dopiero od godziny 19:00.
 
Darz Bór 
(29-07-2020 r. 09:21)OGŁOSZENIE 20.07.2020
 
„Piknik Myśliwski 25 lipca w Lubinowie”
 
Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie informuje że z  powodu małego zainteresowania wśród koleżanek i kolegów chęcią wzięcia udziału w „Pikniku Myśliwskim” impreza zostaje odwołana.
Darz Bór
(20-07-2020 r. 21:52)KOMUNIKAT 09.07.2020
Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie
wzywa swoich członków posiadających zaległości finansowe do uregulowania składek i pozostałych opłat wynikających ze Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia. Informację o wysokości zadłużenia można uzyskać pod nr telefonu 505 369 811
 
Darz Bór 
(09-07-2020 r. 23:02)KOMUNIKAT 09.07.2020
Z uwagi na aktualną sytuację związaną z COVID-19 znacznie zmniejszyły się wpływy środków finansowych do koła z polowań dewizowych. Jednocześnie wzrosły koszty odszkodowań za szkody łowieckie. Sytuacja taka zmusza nas do podejmowania działań, które pozwolą choć częściowo poprawić wynik finansowy naszego koła. W związku z powyższym na obwodzie 185 ustalamy co następuje:
 
Wszystkie strzelone dziki płci żeńskiej traktujemy jako dziki sanitarne. Zgodnie z procedurą wymagane jest w takiej sytuacji:
 
- zdjęcie strzelonego dzika
- opaska odstrzału sanitarnego
- oświadczenie
 
W razie wątpliwości co do przebiegu i formy odstrzałów sanitarnych, prosimy kontaktować się z łowczym naszego Koła
 
Darz Bór
  
(09-07-2020 r. 22:56)OGŁOSZENIE 09.07.2020
„Piknik Myśliwski 25 lipca w Lubinowie”
 
Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie serdecznie zaprasza swoich członków na organizowany „Piknik Myśliwski”.
W dniu 25 lipca na terenie Hubertówki Lublino 2.
 
Z uwagi na trudną sytuację związaną z możliwościami organizacyjnymi, forma pikniku uległa w tym roku zmianie. Zarząd koła zapewnia oprawę muzyczną, pieczonego dzika oraz piwo z beczki. Dla dzieci zaplanowane są gry i zabawy oraz dmuchany zamek. Pozostały catering posiłki, napoje itp. prosimy zabezpieczyć we własnym zakresie. Serdecznie zapraszamy. Podtrzymujmy tradycję wspólnych spotkań, która w obecnych czasach nabiera szczególnego znaczenia. Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o zgłaszanie się do Prezesa Koła.
Darz Bór   
(09-07-2020 r. 22:28)Wiecej informacji w dziale archiwum
Koło Łowieckie Ryś w Stargardzie

73-120 Chociwel
Lublino 2
woj. zachodniopomorskie

Nr konta: 77 1020 4867 0000 1402 0004 1731        

NIP 854-10-88-430

 e-mail: kololowieckierys@interia.pl
 

Copyright 2019 - © - Koło Łowieckie Ryś Stargard