|
|
|
|
 
 
 
TERMINARZ
Polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Ryś” w Stargardzie
w sezonie łowieckim 2020/20211. Polowanie w obwodzie nr. 185 - Chociwel rozpoczyna się o godzinie 8.00 w siedzibie koła – Lublino 2. Koniec polowania o godzinie 17:00.
2. Polowanie w obwodzie nr. 188 - Suchań rozpoczyna się o godzinie 8.00 przy książce wpisów w miejscowości Brudzewice. Koniec polowania o godzinie 17:00.
3. Myśliwy ma obowiązek najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem polowania zgłosić swój udział prowadzącemu polowanie. Nie zgłoszenie będzie skutkować nie wzięciem udziału w polowaniu takiego myśliwego.
4. Zapraszanie gości jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody od prowadzącego polowanie.
5. W dniu polowania zbiorowego wstrzymuje się polowania indywidualne na obydwu obwodach łowieckich (w przypadku polowań dewizowych zakaz dotyczy tylko obwodu 185).

Lp Data Teren polowania Zwierzyna do pozyskania Prowadzący polowanie Uwagi
1 25.10.2020 Obw. 188 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki R. Gorczycki, J. Szymański  
2 29.10.2020 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
3 30.10.2020 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
4 31.10.2020 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
5 07.11.2020 Obw. 188 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki E. Konieczny, J. Konieczna Hubertowskie
6 10.11.2020 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
7 11.11.2020 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
8 15.11.2020 Obw. 188 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Sł. Zabłocki, J. Kołoszuk  
9 21.11.2020 Obw. 188 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki K. Zych, Sł. Zabłocki  
10 29.11.2020 Obw. 188 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki E. Konieczny, St. Zaremba  
11 04.12.2020 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
12 05.12.2020 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
13 06.12.2020 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
14 12.12.2020 Obw. 188 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki R. Gorczycki, Sł. Zabłocki  
15 20.12.2020 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki K. Zych, R. Gilewski Wigilijne
16 03.01.2021 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
17 04.01.2021 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
18 05.01.2021 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki Zarząd Dewizowe
19 09.01.2021 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki E. Konieczny, D. Drobik Zakończenie sezonu
20 10.01.2021 Obw. 185 Dziki, sarny , jelenie, drapieżniki K. Zych, A. Szczurko Zakończenie sezonu


TERMINARZ

Polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Ryś” w Stargardzie
w sezonie łowieckim 2019/2020


1. Polowanie w obwodzie nr. 185 - Chociwel rozpoczyna się o godzinie 8.00 w siedzibie koła – Lublino 2. Koniec polowania o godzinie 17:00.

2. Polowanie w obwodzie nr. 188 - Suchań rozpoczyna się o godzinie 8.00 przy książce wpisów w miejscowości Brudzewice. Koniec polowania o godzinie 17:00.

3. Myśliwy ma obowiązek najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem polowania zgłosić swój udział prowadzącemu polowanie. Nie zgłoszenie będzie skutkować nie wzięciem udziału w polowaniu takiego myśliwego.

4. Zapraszanie gości jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody od prowadzącego polowanie.

5. W dniu polowania zbiorowego wstrzymuje się polowania indywidualne na obydwu obwodach łowieckich (w przypadku polowań dewizowych zakaz dotyczy tylko obwodu 185).

 
Lp.
Data
Obwód
Zwierzyna do odstrzału
Prowadzący
Uwagi
1
24.10.2019
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Krzysztof Zych
Ryszard Gorczycki
Polowanie dewizowe
2
25.10.2019
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Krzysztof Zych
Ryszard Gorczycki
Polowanie dewizowe
3
09.11.2019
188
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Joanna Konieczna
Polowanie Hubertowskie
4
16.11.2019
188
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Krzysztof Zych
Sławomir Zabłocki
 
5
22.11.2019
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Krzysztof Zych
Ryszard Gorczycki
Polowanie dewizowe
6
23.11.2019
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Krzysztof Zych
Ryszard Gorczycki
Polowanie dewizowe
7
29.11.2019
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Krzysztof Zych
Ryszard Gorczycki
Polowanie dewizowe
8
30.11.2019
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Krzysztof Zych
Ryszard Gorczycki
Polowanie dewizowe
9
01.12.2019
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Krzysztof Zych
Ryszard Gorczycki
Polowanie dewizowe
10
07.12.2019
188
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Ryszard Gorczycki
Andrzej Jaworski
 
11
14.12.2019
188
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Ryszard Gorczycki
Sławomir Zabłocki
 
12
21.12.2019
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Krzysztof Zych
Remigiusz Gilewski
Polowanie Wigilijne
13
28.12.2019
188
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Stanisław Zaremba
Polowanie Sylwestrowe
14
03.01.2020
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Krzysztof Zych
Ryszard Gorczycki
Polowanie dewizowe
15
04.01.2020
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Krzysztof Zych
Ryszard Gorczycki
Polowanie dewizowe
16
05.01.2020
185
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Krzysztof Zych
Ryszard Gorczycki
Polowanie dewizowe
17
11.01.2020
185
188
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Emilian Konieczny
Mariusz Wróbel
 
18
12.01.2020
185
188
Jelenie, dziki, sarny, drapieżniki
Krzysztof Zych
Daniel Drobik
Zakończenie sezonu

 

 
                                                          Darz Bór
Koło Łowieckie Ryś w Stargardzie

73-120 Chociwel
Lublino 2
woj. zachodniopomorskie

Nr konta: 77 1020 4867 0000 1402 0004 1731        

NIP 854-10-88-430

 e-mail: kololowieckierys@interia.pl
 

Copyright 2019 - © - Koło Łowieckie Ryś Stargard