|
|
|
|
 
Archiwum aktualności
2021.04.16 KOMUNIKAT
 Koleżanki i Koledzy
 
      Za nami kolejny rok gospodarczy, był to rok wyjątkowy z wielu względów.
 
      Przyszło nam funkcjonować w czasach pandemii Cowid 19, co miało niewątpliwy wpływ na naszą sytuację finansową. Z powodu epidemii nie odbyła się większość polowań dewizowych zaplanowanych na zeszły sezon, również ceny zwierzyny w punktach skupu zostały obniżone w sposób drastyczny i w konsekwencji nie zostały wykonane zaplanowane przychody.
 
      Jeżeli chodzi o wydatki to niestety były zdecydowanie wyższe niż planowane. Było to spowodowane przede wszystkim wzrostem kosztów odszkodowań łowieckich na plan 300 tys zł wykonano 465 tys zł. Wszystkie te zawirowania sprawiły, że miniony rok gospodarczy zakończyliśmy stratą w wysokości około 250 tys. Zł. W nowy sezon wchodzimy z kwotą 140 tys. zł i jest to sytuacja, która zagraża dalszemu funkcjonowaniu naszego koła i która zmusza Zarząd do podjęcia pilnych działań mających na celu niedopuszczenia do bankructwa.
 
        W związku z powyższym zarząd postanawia począwszy od kwietnia 2021 roku podnieść składkę członkowską do koła do wysokości 300 zł miesięcznie, za wyjątkiem kolegów którzy ukończyli 70 lat dla nich składka wyniesie 100 zł , oraz zero złotych dla kolegów którzy ukończyli 80 lat. Składka będzie rozliczana miesięcznie i musi być opłacona do 15- tego dnia następnego miesiąca.
 
      Zaznaczyć przy tym należy, że mamy pełną świadomość iż są to kompetencje Walnego Zgromadzenia jednak z wiadomych przyczyn zebranie takie w obecnym czasie nie może się odbyć a czekać nie ma na co. Reasumując, liczymy na pełne zrozumienie ze strony koleżanek i kolegów w tym względzie, mamy nadzieję, że takie rozwiązanie znajdzie poparcie i akceptacje na najbliższym WZ i pozwoli uniknąć jednorazowych dużych wpłat, które wymusiła by sytuacja.
 
       Chcemy przy tym przedstawić sposób na opłacenie tak wysokich składek bez konieczności naruszenia budżetu domowego. Otóż od 16 kwietnia rusza odstrzał sanitarny dzików. Odstrzał taki otrzyma każdy członek koła. Do pozyskania mamy na obwodzie 185 - 258 szt., na obwodzie 188 – 66 szt. Odpłatność za dziki sanitarne pozostawiono na dotychczasowym poziomie tj. 650 i 300 zł brutto odpowiednio za lochę i pozostałe dziki.
 
     Wystarczy więc wybrać się na polowanie strzelić dwa sanitarne dziki w miesiącu (z oczywistych względów nie zachęcamy do strzelania loch) a składka opłaci się sama. Mamy również nadzieję, że sytuacja taka przełoży się na większą liczbę osób polujących a co za tym idzie zmniejszenie szkód łowieckich.
 
 Jeżeli chodzi o wykonywanie odstrzałów sanitarnych to bez względu na ilość wpisanych dzików w odstrzały w pierwszej turze strzelamy 5 sztuk na dwóch obwodach (przykładowo 2 - na Suchaniu 3 - na Chociwlu). O uruchomieniu następnej tury zarząd poinformuje SMS-em.
 
      Jednocześnie informujemy, że z dniem wystawienia odstrzałów sanitarnych tylko z tych odstrzałów bierzemy dziki na użytek własny na zasadach obowiązujących do tej pory tj. ze strzelonych trzech można wziąć jednego. Jednak bezwzględnym warunkiem wzięcia dzika i otrzymania premii jest konieczność udania się z dzikiem do punktu skupu celem zapięcia opaski sanitarnej oraz wypełnienia oświadczenia do WET, w przeciwnym razie premia nie zostanie naliczona !!!.
 
      Dziki z odstrzałów planowych muszą trafić do punktów skupu, gdyż tylko wtedy do kasy koła wpłynie dopłata w wysokości 350 zł za sztukę.
   
      Mamy ogromną nadzieje, że sytuacja taka nie będzie trwała w nieskończoność i że jeszcze kiedyś będzie normalnie, jednak trzeba mieć świadomość, że to nie są żarty i sprawę trzeba potraktować bardzo poważnie, aby nasze koło z blisko 75 letnią tradycją funkcjonowało dalej trzeba zaangażowania wszystkich członków, wszyscy musimy mieć tego świadomość.
 
Darz Bór
 
 
Z poważaniem
 
Zarząd Koła Łowieckiego
„Ryś” w Stargardzie
(16-04-2021 r. 12:17)
Koło Łowieckie Ryś w Stargardzie

73-120 Chociwel
Lublino 2
woj. zachodniopomorskie

Nr konta: 77 1020 4867 0000 1402 0004 1731        

NIP 854-10-88-430

 e-mail: kololowieckierys@interia.pl
 

Copyright 2019 - © - Koło Łowieckie Ryś Stargard