|
|
|
|
 
Archiwum aktualności
KOMUNIKAT LICZENIE ZWIERZYNY 2021.02.28

Zarząd Koła Łowieckiego RYŚ Stargard stosownie do postanowień przewidzianych treścią art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 15 października 1995r.- Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2033), niniejszym powiadamia, że jako podstawę sporządzenia inwentaryzacji zwierząt łownych na 10 marca 2021 r. przyjął metodę całorocznej obserwacji prowadzonej przez członków koła i leśniczych leśnictw położonych w zasięgu administracyjnym dzierżawionych obwodów łowieckich nr 188- powiat Stargard i nr 185-powiat Stargard

          Jednocześnie informujemy, iż dla uzupełnienia powyższych danych ilościowych, oraz ustalenia wzajemnego kształtowania się mechanizmów wewnątrz populacyjnych, w szczególności jeleniowatych, przeprowadzamy dodatkowe obserwacje z ambon w terminach:

1.    Obwód 188 – 05-06.03.2021r - spotkanie liczących 05.03.2021r godz. 16:30 przy ZODR Barzkowice.

2.    Obwód 185 – 05-06.03.2021r - spotkanie liczących 05.03.2021r godz. 16:30 w siedzibie koła, Lublino 2

- dla obw. łow. nr 188 - Kol. Sławomir Zabłocki -
tel. 516 009 290

- dla obw. łow. nr 185 - Kol. Ryszard Gorczycki -
tel. 506 181 014

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór
Za Zarząd
 
(28-02-2021 r. 15:12)
Koło Łowieckie Ryś w Stargardzie

73-120 Chociwel
Lublino 2
woj. zachodniopomorskie

Nr konta: 77 1020 4867 0000 1402 0004 1731        

NIP 854-10-88-430

 e-mail: kololowieckierys@interia.pl
 

Copyright 2019 - © - Koło Łowieckie Ryś Stargard