|
|
|
|
 
Archiwum aktualności
09-09-2020 Komunikat
 Zawiadomienie
 
Działając na podstawie § 38 Statutu PZŁ, Zarząd Koła Łowieckiego RYŚ Stargard zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła
które odbędzie się w dniu 30 września 2020r o godz. 18:00
w siedzibie koła Lublino 2
 
 
 
 
Porządek obrad:
 

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia
stwierdzenie prawomocności obrad oraz odczytanie porządku obrad.
2.       Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
3.       Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
(protokół będzie wyłożony do wglądu godzinę przed Walnego Zgromadzenia).
4.       Wybór komisji skrutacyjnej.
5.       Sprawozdanie finansowe Koła za rok gospodarczy 2019/2020.
6.       Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok gospodarczy 2019/2020
7.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8.       Dyskusja nad sprawozdaniem.
9.       Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu Koła.
10.   Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu na rok gospodarczy 2020/2021.
11.   Sprawy organizacyjne.
12.   Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
 
Darz Bór
(09-09-2020 r. 11:53)
Koło Łowieckie Ryś w Stargardzie

73-120 Chociwel
Lublino 2
woj. zachodniopomorskie

Nr konta: 77 1020 4867 0000 1402 0004 1731        

NIP 854-10-88-430

 e-mail: kololowieckierys@interia.pl
 

Copyright 2019 - © - Koło Łowieckie Ryś Stargard