|
|
|
|
 
Archiwum aktualności
KOMUNIKAT 01.04.2020
Zarząd Koła łowieckiego „Ryś” w Stargardzie informuje.
 
W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego koronawirusa (COVID-19) oraz wprowadzeniem zakazu organizowania zgromadzeń i spotkań. Przekazujemy dla członków naszego koła Ryś w Stargardzie kilka istotnych informacji związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem i działalnością koła.
 
Zgodnie z zaleceniem Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego zaleca się aby w kołach łowieckich, w których dochodzi do upływu kadencji członków zarządu, osoby te dalej pełniły swoje funkcje w organach koła na czas utrzymującego się zagrożenia. Osoby pozostają w strukturach organów na czas zagrożenia pomimo upływu kadencji, mogą podejmować działania nie przekraczające zwykłego zarządu i wykonywać sprawy związane z zabezpieczeniem przetrwania koła. Po ustąpieniu stanu nadzwyczajnego nowo wybrani członkowie organów będą mogli dokonać konwalidacji – potwierdzenia decyzji podejmowanych w dobie kryzysu.
 
Rozszerzająca się epidemia korona wirusa na terenie naszego kraju, pokryła się dodatkowo z zagrożeniem wystąpienia na naszych obwodach Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Sytuacja ta jest wyjątkowo niekorzystna z uwagi na brak możliwości organizowania polowań dewizowych co będzie miało niewątpliwie wpływ na przyszły wynik finansowy naszego koła. Dlatego zwracamy się do was koleżanki i koledzy o zwiększenie w miarę możliwości intensywności polowań na naszych obwodach 185 i 188.Zarząd planuje też w zaistniałej sytuacji wprowadzenie dyżurów na plantacjach najbardziej zagrożonych szkodami.
 
 Według stanowiska ZG PZŁ prowadzenie gospodarki łowieckiej a zwłaszcza wykonywanie odstrzału sanitarnego jest istotnym powodem do wyjścia z domu i nie narusza rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego w tym zakresie. 
 
 
 
Dodatkowo w związku z zaleceniem Zarządu Głównego PZŁ wprowadzenia w niedalekiej przyszłości Elektronicznej Książki Polowań przekazujemy do wypełnienia wnioski o nadanie uprawnień w systemie informatycznym „SYSTEM KŁ”, które należy odesłać wraz ze starymi odstrzałami. Członkowie koła, którzy nie dostarczą wniosków nie będą mieli dostępu do systemu, co będzie jednoznaczne z brakiem możliwości zapisania się na polowanie. W dobie występowania zagrożenia epidemiologicznego rozwiązanie takie pozwoli minimalizować występowanie zagrożenia. 

Link do strony gdzie możemy złożyć wniosek o nadanie uprawnień w systemie informatycznym dla kół łowieckich
 
 
Z uwagi na powyższe ograniczenia nowe upoważnienia do odstrzału indywidualnego przesyłamy drogą pocztową, a stare upoważnienia i upoważnienia do odstrzału sanitarnego należy w trybie do 10 dni kalendarzowych odesłać na adres siedziby koła tj.
 
K Ł „RYŚ” w Stargardzie
Lublino 2
73-120 Chociwel
 
 
Koleżanki i koledzy zwracamy się do was z prośbą o stosowanie się do zaleceń i komunikatów związanych z przestrzeganiem bio asekuracji a szczególności związanych z pandemią korona wirusa (COVID-19) zagrażającemu życiu bezpośrednio nam naszym bliskim oraz innym osobom z naszego otoczenia, abyśmy po ustaniu zagrożenia mogli cieszyć się wspólnymi spotkaniami w gronie braci myśliwskiej.
 
 
Darz Bór 
(01-04-2020 r. 20:39)
Koło Łowieckie Ryś w Stargardzie

73-120 Chociwel
Lublino 2
woj. zachodniopomorskie

Nr konta: 77 1020 4867 0000 1402 0004 1731        

NIP 854-10-88-430

 e-mail: kololowieckierys@interia.pl
 

Copyright 2019 - © - Koło Łowieckie Ryś Stargard