|
|
|
|
 
Archiwum aktualności
KOMUNIKAT 06.01.2019
   W związku z zaleceniem Ministra Środowiska popartym stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie zorganizowania wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki przyjętych jako strategia w zapobieganiu rozprzestrzeniania się ASF poprzez doprowadzenie do depopulacji dzików. Zarząd Okręgowy PZŁ zaleca przeprowadzenie w dniu 19 stycznia wielkoobszarowego polowania zbiorowego przez wszystkie koła łowieckie na terenie tutejszego okręgu PZŁ.

  Z uwagi na zagrożenie wykonania planu w obwodzie 188 Suchań Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie podjął decyzję o zorganizowaniu w dniu 19 stycznia 2019 dodatkowego polowania zbiorowego.

 

   Jednocześnie przypominamy wszystkim członkom naszego koła - Zadania Zrzeszenia wynikające ze Statutu PZŁ w § 6 punkt 12 - obligują nas do realizacji zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

 

   Zgodnie ze zgłoszonymi zapowiedziami zaangażowanie się poszczególnych kół  łowieckich w wyżej wymienione przedsięwzięcie na być oceniane przy przydziale obwodów łowieckich w 2020r .

 

   Zachęcamy członków naszego koła do brania czynnego udziału w polowaniach zbiorowych w obwodzie 188 Suchań, aby swoją obecnością przyczynili się do realizacji powierzonych zadań związanych z realizacją planu. Zwracamy uwagę na fakt, iż niewykonanie założeń planu dla tego obwodu może skutkować w przyszłości negatywna oceną i utratą wyżej wymienionego obwodu.
(06-01-2019 r. 12:27)
Koło Łowieckie Ryś w Stargardzie

73-120 Chociwel
Lublino 2
woj. zachodniopomorskie

Nr konta: 77 1020 4867 0000 1402 0004 1731        

NIP 854-10-88-430

 e-mail: kololowieckierys@interia.pl
 

Copyright 2019 - © - Koło Łowieckie Ryś Stargard