|
|
|
|
 
Archiwum aktualności
KOMUNIKAT 03.08.2018
 WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA
!!!!   10 SIERPNIA 2018R  !!!!
A DOTYCZĄCE STOSOWANIA ZASAD BIOASEKURACJI W ZWIĄZKU Z WYSTĘPUJĄCYM ZAGROŻENIEM ZE STRONY ASF.


   Zgodnie z treścią wytycznych na terenach zlokalizowanych poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożeniami, patroszenia dzików należy dokonywać na folii lub innym szczelnym materiale, oraz zgodnie z zasadami postępowania określonymi w załączniku do zarządzenia Zarządu Głównego PZŁ nr 12/2017 z dnia 30 listopada 2017r.,  które przedstawiają się jak poniżej :
 
WARIANT  I :
1. Przed rozpoczęciem wytrzewiania odstrzelonych dzików należy wykopać dół na deponowanie niejadalnych części.
2. Wykopany dół powinien posiadać głębokość 0,5 - 0,7 m, tak by warstwa ziemi, którą zostanie przykryty stanowiła min. 0,5 m.
3. Przed zasypaniem patrochów powinny być one zdezynfekowane środkiem biobójczym lub miejsce ich zakopania spryskane środkiem odstraszającym zwierzęta.
4. Patrochy ułożone w przygotowanym dole należy przysypać warstwą ziemi co najmniej do poziomu gruntu i udeptać.
 
WARIANT  II :
1. W przypadku polowań zbiorowych możliwym jest zamówienie kontenera na patrochy z zakładu utylizacyjnego kat. 1.
2. Wykaz w/w podmiotów na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem :https://pasze.wetgiw.gov.pl/uppz1/demo/index.php?l=pl.
3. Dopuszczalne jest również zastosowanie procedur opisanych w pkt 2 wariantu pierwszego, czyli zakopanie patrochów w odpowiednio dużym i głębokim dole, o ile niewytrzewione tusze dzików są dostarczane do punktu zbiorczego.

Darz Bór
(03-08-2018 r. 21:22)
Koło Łowieckie Ryś w Stargardzie

73-120 Chociwel
Lublino 2
woj. zachodniopomorskie

Nr konta: 77 1020 4867 0000 1402 0004 1731        

NIP 854-10-88-430

 e-mail: kololowieckierys@interia.pl
 

Copyright 2019 - © - Koło Łowieckie Ryś Stargard