|
|
|
|
 
Aktualności
2023.03.30 Wydawanie nowych odstrzałów na sezon 2023/2024
 Zarząd Koła Ryś w Stargardzie informuje,

W dniu 01.04.2023 (sobota) o godz.15:00
w siedzibie Koła Ryś, Lublino 2.

Łowczy będzie wydawał nowe odstrzały.

Warunkiem, otrzymania nowego odstrzału jest oddanie starego odstrzału oraz niezaleganie z opłacaniem comiesięcznych składek ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
Darz Bór
(30-03-2023 r. 14:37)2023.03.09 Zakaz jazdy samochodem po polach i uprawach.
 W związku z docierającymi do Zarządu Koła sygnałami o notorycznym rozjeżdżaniu samochodami upraw rolnych na polach, przypominamy kolegom że zachowania takie są zabronione a ich negatywne efekty nie sprzyjają poprawie wizerunku samych myśliwych. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi w rejonie 1A oraz 1B. Jazda autem powinna odbywać się jedynie po drogach i terenach do tego wyznaczonych i udostępnionych.
Darz Bór
(10-03-2023 r. 09:53)2023.02.22 Obwód 188 NAPRAWY AMBON MYŚLIWSKICH
 Zarząd koła przypomina, że zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia członków koła łowieckiego ,,Ryś” w Stargardzie z dnia 08.05.2022r pkt 17. Zobowiązuje się członków koła do całorocznej opieki nad przydzielonymi ambonami. Nieprzekraczalny termin wykonania napraw to 31.03.2023r. Po upływie terminu naprawy zostaną wykonane zgodnie z ww. uchwałą walnego zgromadzenia tj. na koszt opiekuna ambony.

Wszelkie informacje na temat napraw pod nr telefonu kolegi Jerzego Piotrowskiego 733710222.

                                                                  Obwód 188
Rejon
Nr
Drabina
Dach
Ławka
Ściany
Podłoga
Słupy
Uwagi
Myśliwy
IA
1
 
 
 
 
 
 
 
Stanisław Zaremba
 
2
x
Pokryć blachą
x
x
Wzmocnić
x
 
Stanisław Zaremba
 
41
x
x
x
x
x
x
 
Jerzy Piotrowski
IB
3
x
x
x
x
x
x
 
Jerzy Stachniak
 
5
x
x
x
Naprawić
x
x
 
Radosław Deręgowski
IC
4
x
Naprawić
Wymienić
Naprawić
Naprawić
Wzmocnić
Wykosić roślinność
Jerzy Stachniak
2A
36
x
Pokryć blachą
x
x
x
Wzmocnić
 
Wojciech Sitek
 
37
 
 
 
 
 
 
Ambona do likwidacji/wymiany
Wojciech Sitek
2B
40
x
x
x
Naprawić
x
Wzmocnić
 
Radosław Deręgowski
2C
23
x
Pokryć blachą
x
x
x
x
 
Andrzej Jaworski
 
22
Wymienić
Pokryć blachą
Wymienić
x
Wzmocnić
x
 
Andrzej Jaworski
2D
33
Wymienić
Pokryć blachą
x
Naprawić
Wzmocnić
x
 
Magdalena Jaworska
 
32
x
Pokryć blachą
x
x
x
x
 
Magdalena Jaworska
 
35
x
Pokryć blachą
x
Naprawić
wzmocnić
Wzmocnić
 
Filip Jaworski
3A
24
X
Pokryć blachą
x
x
x
X
 
 
 
25
X
Pokryć blachą
x
X
x
x
 
 
 
21
X
Pokryć blachą
Wymienić
x
Wzmocnić
x
 
Sławomir Zabłocki
 
29
X
Pokryć blachą do końca
x
Naprawić
x
x
 
Mirosław Bonifacy
 
28
X
Pokryć blachą
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Ambona do likwidacji/wymiany
Mirosław Bonifacy
 
30
X
Pokryć blachą
x
Naprawić
x
Wzmocnić
 
Dawid Bonifacy
 
31
Wymienić
Pokryć blachą
x
Naprawić
x
x
 
Dawid Bonifacy
 
26
x
Pokryć blachą
Wymienić
x
x
x
 
Robert Motyliński
 
27
 
 
 
 
 
 
 
 
3B
20
Wymienić
x
x
x
x
Wzmocnić
 
Tomasz Lew
 
19
x
Pokryć blachą
x
x
x
x
Wyciąć roślinność
Tomasz Lew
3C
18
x
Pokryć blachą
x
x
x
x
Wyciąć roślinność
Bogdan Maliniak
4A
6
Wymienić
Pokryć blachą
x
x
Wzmocnić
x
 
Kacper Sitek
 
7
x
Pokryć blachą
x
Naprawić
x
x
 
Kacper Sitek
4B
8
x
Pokryć blachą
x
x
x
Wzmocnić
 
Sławomir Zabłocki
 
42
x
x
x
x
x
x
 
Jerzy Piotrowski
5A
13
x
Pokryć blachą
x
Naprawić
x
Wzmocnić
 
Marek Szczerba
 
12
x
x
x
x
x
x
 
Damian Nieumierzycki
 
10
x
Pokryć blachą
x
x
x
x
 
Jacek Szymański
 
9
x
Pokryć blachą
x
x
x
x
 
Jacek Szymański
5B
15
Wymienić
Pokryć blachą
x
x
Wzmocnić
X
Wyciąć roślinność
Jacek Wiązowski
 
16
Wymienić
Pokryć blachą
Wymienić
x
Naprawić
x
 
Jacek Wiązowski
 
14
Wymienić
Pokryć blachą
Wymienić
x
Wzmocnić
Wzmocnić
Ambona do likwidacji/wymiany
Marek Szczerba
5C
17
Wymienić
Pokryć blachą
x
x
x
x
 
Bogdan Maliniak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(22-02-2023 r. 09:34)2023.02.22 WZNOWIENIE ODSTRZAŁY SANITARNE
 Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie informuje, zgodnie z Rozporządzeniem Nr. 3/2023 Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 3 luty 2023r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 Wznawia się odstrzały sanitarne.

Jeden myśliwy może pozyskać łącznie z dwóch obwodów 2 szt. dzików sanitarnych.

Jednocześnie informujemy że opaski z numerami zgodnie z decyzją wojewody zachodniopomorskiego zakładamy jedynie na dziki sanitarne.

Darz Bór
(22-02-2023 r. 06:57)2023.02.16 OCENY PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU
 
(16-02-2023 r. 12:06)2022.12.29 Duża aktywność dzików
 W obwodzie 185, rejon 11B uprawy p. Pawełczak, zgłoszono intensywne żerowanie dzików. Prosimy koleżanki i kolegów myśliwych o wzmożenie aktywności polowań w tym rejonie .
Darz Bór
(29-12-2022 r. 14:13)2022.12.28 Dodatkowe odstrzały sarna w obwodzie 185.
Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie informuje,
że koledzy którzy wykonali odstrzał na Sarny kozy w obwodzie 185,
mogą zgłosić się do łowczego po dodatkowy odstrzał na sarny kozy.
Darz Bór
(28-12-2022 r. 14:42)2022.12.01 Informacja o zmianie terminów polowań.
Dzień dobry, Koło Łowieckie Ryś w Stargardzie zawiadamia o zmianie miejsca prowadzenia polowania oraz jego terminie.

Stary termin – 07.01.2023 obwód 185 Lublino.
Nowy termin – 08.01.2023 obwód 188 Suchań.

Ponad to informujemy o rozszerzeniu planowanego polowania zbiorowego w terminie

14.01.2023 obwód 185 o dodatkowy drugi obwód 188 Suchań.

Pozostałe ustalenia, względem godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania, osób prowadzących polowanie oraz gatunków zaplanowanej zwierzyny, pozostają bez zmian. Zgodnie z przesłanym do państwa wcześniej terminarzem.

Darz Bór
 
(01-12-2022 r. 13:56)2022.11.30 Wysokość Składek na rok 2023.
Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r.


Wysokość składki:
  • normalna: 460 zł plus ubezpieczenie (43 zł);
  • ulgowa: 230 zł plus ubezpieczenie (43 zł);
  • ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ: 115 zł plus ubezpieczenie (43 zł).
  Darz Bór
(30-11-2022 r. 13:57)2022.10.18 Uroczystości 75-lecia Koła Ryś w Stargardzie
Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie, serdecznie zaprasza swoich członków wraz z osobami towarzyszącymi, na uroczyste obchody
75-lecia istnienia Koła Ryś w Stargardzie.

W dniu 12.11.2022 ( sobota ) o godz. 13:00
Uroczystości rozpocznie Msza Hubertowska w Kościele Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu. Po mszy od godz. 14:00  zapraszamy na uroczysty obiad oraz zabawę taneczną do lokalu „Impuls”
ul. Wojska Polskiego 6 w Chociwlu.

Potwierdzenie udziału w uroczystości, prosimy zgłaszać do Prezesa Koła pod nr tel. 516 009 282
Darz Bór 
(18-10-2022 r. 21:28)Wiecej informacji w dziale archiwum
Koło Łowieckie Ryś w Stargardzie

73-120 Chociwel
Lublino 2
woj. zachodniopomorskie

Nr konta: 77 1020 4867 0000 1402 0004 1731        

NIP 854-10-88-430

 e-mail: kololowieckierys@interia.pl
 

Copyright 2019 - © - Koło Łowieckie Ryś Stargard