|
|
|
|
 
Aktualności
2021.06.02 OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU I WYCENA MEDALOWYCH TROFEÓW
 
(02-06-2021 r. 13:07)KOMUNIKAT 2021.05.19
 
(19-05-2021 r. 08:50)2021.04.16 KOMUNIKAT
 Koleżanki i Koledzy
 
      Za nami kolejny rok gospodarczy, był to rok wyjątkowy z wielu względów.
 
      Przyszło nam funkcjonować w czasach pandemii Cowid 19, co miało niewątpliwy wpływ na naszą sytuację finansową. Z powodu epidemii nie odbyła się większość polowań dewizowych zaplanowanych na zeszły sezon, również ceny zwierzyny w punktach skupu zostały obniżone w sposób drastyczny i w konsekwencji nie zostały wykonane zaplanowane przychody.
 
      Jeżeli chodzi o wydatki to niestety były zdecydowanie wyższe niż planowane. Było to spowodowane przede wszystkim wzrostem kosztów odszkodowań łowieckich na plan 300 tys zł wykonano 465 tys zł. Wszystkie te zawirowania sprawiły, że miniony rok gospodarczy zakończyliśmy stratą w wysokości około 250 tys. Zł. W nowy sezon wchodzimy z kwotą 140 tys. zł i jest to sytuacja, która zagraża dalszemu funkcjonowaniu naszego koła i która zmusza Zarząd do podjęcia pilnych działań mających na celu niedopuszczenia do bankructwa.
 
        W związku z powyższym zarząd postanawia począwszy od kwietnia 2021 roku podnieść składkę członkowską do koła do wysokości 300 zł miesięcznie, za wyjątkiem kolegów którzy ukończyli 70 lat dla nich składka wyniesie 100 zł , oraz zero złotych dla kolegów którzy ukończyli 80 lat. Składka będzie rozliczana miesięcznie i musi być opłacona do 15- tego dnia następnego miesiąca.
 
      Zaznaczyć przy tym należy, że mamy pełną świadomość iż są to kompetencje Walnego Zgromadzenia jednak z wiadomych przyczyn zebranie takie w obecnym czasie nie może się odbyć a czekać nie ma na co. Reasumując, liczymy na pełne zrozumienie ze strony koleżanek i kolegów w tym względzie, mamy nadzieję, że takie rozwiązanie znajdzie poparcie i akceptacje na najbliższym WZ i pozwoli uniknąć jednorazowych dużych wpłat, które wymusiła by sytuacja.
 
       Chcemy przy tym przedstawić sposób na opłacenie tak wysokich składek bez konieczności naruszenia budżetu domowego. Otóż od 16 kwietnia rusza odstrzał sanitarny dzików. Odstrzał taki otrzyma każdy członek koła. Do pozyskania mamy na obwodzie 185 - 258 szt., na obwodzie 188 – 66 szt. Odpłatność za dziki sanitarne pozostawiono na dotychczasowym poziomie tj. 650 i 300 zł brutto odpowiednio za lochę i pozostałe dziki.
 
     Wystarczy więc wybrać się na polowanie strzelić dwa sanitarne dziki w miesiącu (z oczywistych względów nie zachęcamy do strzelania loch) a składka opłaci się sama. Mamy również nadzieję, że sytuacja taka przełoży się na większą liczbę osób polujących a co za tym idzie zmniejszenie szkód łowieckich.
 
 Jeżeli chodzi o wykonywanie odstrzałów sanitarnych to bez względu na ilość wpisanych dzików w odstrzały w pierwszej turze strzelamy 5 sztuk na dwóch obwodach (przykładowo 2 - na Suchaniu 3 - na Chociwlu). O uruchomieniu następnej tury zarząd poinformuje SMS-em.
 
      Jednocześnie informujemy, że z dniem wystawienia odstrzałów sanitarnych tylko z tych odstrzałów bierzemy dziki na użytek własny na zasadach obowiązujących do tej pory tj. ze strzelonych trzech można wziąć jednego. Jednak bezwzględnym warunkiem wzięcia dzika i otrzymania premii jest konieczność udania się z dzikiem do punktu skupu celem zapięcia opaski sanitarnej oraz wypełnienia oświadczenia do WET, w przeciwnym razie premia nie zostanie naliczona !!!.
 
      Dziki z odstrzałów planowych muszą trafić do punktów skupu, gdyż tylko wtedy do kasy koła wpłynie dopłata w wysokości 350 zł za sztukę.
   
      Mamy ogromną nadzieje, że sytuacja taka nie będzie trwała w nieskończoność i że jeszcze kiedyś będzie normalnie, jednak trzeba mieć świadomość, że to nie są żarty i sprawę trzeba potraktować bardzo poważnie, aby nasze koło z blisko 75 letnią tradycją funkcjonowało dalej trzeba zaangażowania wszystkich członków, wszyscy musimy mieć tego świadomość.
 
Darz Bór
 
 
Z poważaniem
 
Zarząd Koła Łowieckiego
„Ryś” w Stargardzie
(16-04-2021 r. 12:17)Życzenia 2021
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

Składa Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie 
(03-04-2021 r. 22:26)Zyczenia
  (03-04-2021 r. 22:25)2021.03.31 KOMUNIKAT
 Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie informuje:

W związku z podpisaniem przez prezydenta nowelizacji Prawa Łowieckiego odnośnie dzierżawy obwodów łowieckich 31 marca 2021 r., informujemy myśliwych z naszego koła Ryś o terminie wydawania odstrzałów na Nowy Rok Łowiecki 2021/22.

Odstrzały będą wydawane w dniu:

 06.04.2021 w godzinach 17:00 do 18:00

na terenie siedziby Koła Ryś Lublino 2 ( pod wiatą ).  Warunkiem otrzymania nowego odstrzału jest zwrot starego oraz nie zaleganie ze składkami.

Prosimy o przestrzeganie zasad związanych z bezpieczeństwem, zachowanie odległości, noszenie maseczek, ograniczenie kontaktu do niezbędnego minimum.
(31-03-2021 r. 14:45)KOMUNIKAT 12.03.2021
Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie informuje, że od chwili obecnej wszystkie pozyskane dziki w obwodach 185 oraz 188 oprócz loch o wadze powyżej 45 kg będą refundowane kwotą 350 zł ze środków do walki z ASF. Jednocześnie informujemy, że dziki zabierane na użytek własny za 100% kwoty, będą miały naliczaną dodatkową opłatę 350 zł. Jednocześnie informujemy, że dziki zabierane na ryczałt pozostają bez zmian. Decyzja taka jest wymuszona sytuacją finansową koła. Rosnącymi kosztami odszkodowań dla rolników oraz brakiem wpływów z polowań dewizowych.

Darz Bór  
 
(12-03-2021 r. 19:24)Komunikat o dyżurach
Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie informuje koleżanki i kolegów o zamiarze wprowadzenia obowiązkowych dyżurów w celu pilnowania upraw rolniczych. Zamiar taki podyktowany jest bardzo wysokimi kosztami odszkodowań łowieckich jakie koło wypłaciło w mijającym roku łowieckim w obydwu obwodach. Obecna sytuacja oraz prognozowane koszty jakie może ponieść koło za szkody powodowane przez zwierzynę w nowym roku łowieckim oraz brak wpływów z polowań dewizowych do kasy koła wymusza podjęcie niniejszej decyzji. Jednocześnie zachęcamy myśliwych do zwiększenia aktywności w łowiskach. Historia pokazuje, że tylko taka metoda przyczynia się do redukcji szkód w uprawach i płodach rolnych.
Darz Bór
 
(12-03-2021 r. 19:02)KOMUNIKAT LICZENIE ZWIERZYNY 2021.02.28

Zarząd Koła Łowieckiego RYŚ Stargard stosownie do postanowień przewidzianych treścią art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 15 października 1995r.- Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2033), niniejszym powiadamia, że jako podstawę sporządzenia inwentaryzacji zwierząt łownych na 10 marca 2021 r. przyjął metodę całorocznej obserwacji prowadzonej przez członków koła i leśniczych leśnictw położonych w zasięgu administracyjnym dzierżawionych obwodów łowieckich nr 188- powiat Stargard i nr 185-powiat Stargard

          Jednocześnie informujemy, iż dla uzupełnienia powyższych danych ilościowych, oraz ustalenia wzajemnego kształtowania się mechanizmów wewnątrz populacyjnych, w szczególności jeleniowatych, przeprowadzamy dodatkowe obserwacje z ambon w terminach:

1.    Obwód 188 – 05-06.03.2021r - spotkanie liczących 05.03.2021r godz. 16:30 przy ZODR Barzkowice.

2.    Obwód 185 – 05-06.03.2021r - spotkanie liczących 05.03.2021r godz. 16:30 w siedzibie koła, Lublino 2

- dla obw. łow. nr 188 - Kol. Sławomir Zabłocki -
tel. 516 009 290

- dla obw. łow. nr 185 - Kol. Ryszard Gorczycki -
tel. 506 181 014

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór
Za Zarząd
 
(28-02-2021 r. 15:12)18.02.2021 KOMUNIKAT
Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie przypomina:

Koleżanki i Koledzy, w związku z przygotowaniem technicznym do wprowadzenia Elektronicznej Książki Polowań w naszych obwodach łowieckich. Apelujemy o zakładanie indywidualnych kont w systemie Łowieckim KŁ, do którego link znajduje się poniżej.

Adres do strony:

REJESTRACJA

Dodatkowo poniżej znajduje się link do filmu instruktażowego:

FILM
 
Brak posiadania indywidualnego konta w systemie łowieckim „KŁ” zablokuje możliwość wykonywania polowania w naszych obwodach w nowym sezonie łowieckim 2021/2022.

W przypadku problemów technicznych proszę o kontakt telefoniczny z sekretarzem koła. 505 369 811

Jednocześnie przypominamy że niektóre osoby nie wymieniły
"starych książeczkowych" legitymacji. Aktualnie straciły one swoja ważność.    
Darz Bór 
(18-02-2021 r. 21:02)Wiecej informacji w dziale archiwum
Koło Łowieckie Ryś w Stargardzie

73-120 Chociwel
Lublino 2
woj. zachodniopomorskie

Nr konta: 77 1020 4867 0000 1402 0004 1731        

NIP 854-10-88-430

 e-mail: kololowieckierys@interia.pl
 

Copyright 2019 - © - Koło Łowieckie Ryś Stargard