|
|
|
|
 
Aktualności
Życzenia 2021
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

Składa Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie 
(03-04-2021 r. 22:26)Zyczenia
  (03-04-2021 r. 22:25)2021.03.31 KOMUNIKAT
 Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie informuje:

W związku z podpisaniem przez prezydenta nowelizacji Prawa Łowieckiego odnośnie dzierżawy obwodów łowieckich 31 marca 2021 r., informujemy myśliwych z naszego koła Ryś o terminie wydawania odstrzałów na Nowy Rok Łowiecki 2021/22.

Odstrzały będą wydawane w dniu:

 06.04.2021 w godzinach 17:00 do 18:00

na terenie siedziby Koła Ryś Lublino 2 ( pod wiatą ).  Warunkiem otrzymania nowego odstrzału jest zwrot starego oraz nie zaleganie ze składkami.

Prosimy o przestrzeganie zasad związanych z bezpieczeństwem, zachowanie odległości, noszenie maseczek, ograniczenie kontaktu do niezbędnego minimum.
(31-03-2021 r. 14:45)KOMUNIKAT 12.03.2021
Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie informuje, że od chwili obecnej wszystkie pozyskane dziki w obwodach 185 oraz 188 oprócz loch o wadze powyżej 45 kg będą refundowane kwotą 350 zł ze środków do walki z ASF. Jednocześnie informujemy, że dziki zabierane na użytek własny za 100% kwoty, będą miały naliczaną dodatkową opłatę 350 zł. Jednocześnie informujemy, że dziki zabierane na ryczałt pozostają bez zmian. Decyzja taka jest wymuszona sytuacją finansową koła. Rosnącymi kosztami odszkodowań dla rolników oraz brakiem wpływów z polowań dewizowych.

Darz Bór  
 
(12-03-2021 r. 19:24)Komunikat o dyżurach
Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie informuje koleżanki i kolegów o zamiarze wprowadzenia obowiązkowych dyżurów w celu pilnowania upraw rolniczych. Zamiar taki podyktowany jest bardzo wysokimi kosztami odszkodowań łowieckich jakie koło wypłaciło w mijającym roku łowieckim w obydwu obwodach. Obecna sytuacja oraz prognozowane koszty jakie może ponieść koło za szkody powodowane przez zwierzynę w nowym roku łowieckim oraz brak wpływów z polowań dewizowych do kasy koła wymusza podjęcie niniejszej decyzji. Jednocześnie zachęcamy myśliwych do zwiększenia aktywności w łowiskach. Historia pokazuje, że tylko taka metoda przyczynia się do redukcji szkód w uprawach i płodach rolnych.
Darz Bór
 
(12-03-2021 r. 19:02)KOMUNIKAT LICZENIE ZWIERZYNY 2021.02.28

Zarząd Koła Łowieckiego RYŚ Stargard stosownie do postanowień przewidzianych treścią art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 15 października 1995r.- Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2033), niniejszym powiadamia, że jako podstawę sporządzenia inwentaryzacji zwierząt łownych na 10 marca 2021 r. przyjął metodę całorocznej obserwacji prowadzonej przez członków koła i leśniczych leśnictw położonych w zasięgu administracyjnym dzierżawionych obwodów łowieckich nr 188- powiat Stargard i nr 185-powiat Stargard

          Jednocześnie informujemy, iż dla uzupełnienia powyższych danych ilościowych, oraz ustalenia wzajemnego kształtowania się mechanizmów wewnątrz populacyjnych, w szczególności jeleniowatych, przeprowadzamy dodatkowe obserwacje z ambon w terminach:

1.    Obwód 188 – 05-06.03.2021r - spotkanie liczących 05.03.2021r godz. 16:30 przy ZODR Barzkowice.

2.    Obwód 185 – 05-06.03.2021r - spotkanie liczących 05.03.2021r godz. 16:30 w siedzibie koła, Lublino 2

- dla obw. łow. nr 188 - Kol. Sławomir Zabłocki -
tel. 516 009 290

- dla obw. łow. nr 185 - Kol. Ryszard Gorczycki -
tel. 506 181 014

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór
Za Zarząd
 
(28-02-2021 r. 15:12)18.02.2021 KOMUNIKAT
Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie przypomina:

Koleżanki i Koledzy, w związku z przygotowaniem technicznym do wprowadzenia Elektronicznej Książki Polowań w naszych obwodach łowieckich. Apelujemy o zakładanie indywidualnych kont w systemie Łowieckim KŁ, do którego link znajduje się poniżej.

Adres do strony:

REJESTRACJA

Dodatkowo poniżej znajduje się link do filmu instruktażowego:

FILM
 
Brak posiadania indywidualnego konta w systemie łowieckim „KŁ” zablokuje możliwość wykonywania polowania w naszych obwodach w nowym sezonie łowieckim 2021/2022.

W przypadku problemów technicznych proszę o kontakt telefoniczny z sekretarzem koła. 505 369 811

Jednocześnie przypominamy że niektóre osoby nie wymieniły
"starych książeczkowych" legitymacji. Aktualnie straciły one swoja ważność.    
Darz Bór 
(18-02-2021 r. 21:02)KOMUNIKAT 2021.01.13
Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie informuje:

Prosimy o zgłaszanie się do Prezesa Koła w celu pobrania znaczków do legitymacji na rok 2021.

Jednocześnie informujemy że stare legitymacje „ książeczkowe” utraciły ważność.
Darz Bór 
(13-01-2021 r. 20:20)KOMUNIKAT 06.01.2020
Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie przypomina iż 31 grudnia 2020r. upłynął termin opłacania składek. Prosimy o pilne uregulowanie zaległości. 

(06-01-2021 r. 19:55)24.11.2020 KOMUNIKAT

Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie informuje:
odstrzały  dzików sanitarnych w obwodach
185 oraz 188 zostały wykonane.

Darz Bór 
(24-11-2020 r. 20:46)Wiecej informacji w dziale archiwum
Koło Łowieckie Ryś w Stargardzie

73-120 Chociwel
Lublino 2
woj. zachodniopomorskie

Nr konta: 77 1020 4867 0000 1402 0004 1731        

NIP 854-10-88-430

 e-mail: kololowieckierys@interia.pl
 

Copyright 2019 - © - Koło Łowieckie Ryś Stargard