|
|
|
|
 
Aktualności
KOMUNIKAT 2021.01.13
Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie informuje:

Prosimy o zgłaszanie się do Prezesa Koła w celu pobrania znaczków do legitymacji na rok 2021.

Jednocześnie informujemy że stare legitymacje „ książeczkowe” utraciły ważność.
Darz Bór 
(13-01-2021 r. 20:20)KOMUNIKAT 06.01.2020
Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie przypomina iż 31 grudnia 2020r. upłynął termin opłacania składek. Prosimy o pilne uregulowanie zaległości. 

(06-01-2021 r. 19:55)24.11.2020 KOMUNIKAT

Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie informuje:
odstrzały  dzików sanitarnych w obwodach
185 oraz 188 zostały wykonane.

Darz Bór 
(24-11-2020 r. 20:46)2020.10.28 KOMUNIKAT
 Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie zawiadamia:

 

Wszystkie polowania zbiorowe w naszym kole zostają wstrzymane

do odwołania zgodnie z decyzją Zarządu Głównego PZŁ .

 

Rozpoczynamy druga etap

odstrzałów sanitarnych dzików w naszych obwodach.

 

Dla obwodu 185 Chociwel limit wynosi 40 szt.

Dla obwodu 188 Suchań limit wynosi 15 szt.

Darz Bór

(28-10-2020 r. 22:23)2020.10.14 Ogłoszenie
Zarząd koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie zaprasza,

08-11-2020 o godz. 12:00

 do Kościoła Matki Boskiej Bolesnej w Chociwlu
w którym odbędzie się Msza Hubertowska.

Jednocześnie na godzinę 13:00 serdecznie zapraszamy wraz osobami towarzyszącymi do restauracji „Impuls” na uroczysty obiad.

Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu
 prosimy o zapisanie się u Prezesa Koła Kol. Krzysztofa Zycha.
 
Informacja, w zakładce Gospodarka łowiecka
znajduje się aktualny plan polowań zbiorowych na sezon 2020-2021
 
Darz Bór
 
(14-10-2020 r. 21:30)01.10.2020 KOMUNIKAT
Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie informuje:

Od dnia 03.10.2020 godz. 24:00 (sobota)
do dnia 07.10.2020 godz. 09:00 (środa)

Zamyka się obwód 188 dla polowań indywidualnych
z powodu polowań dewizowych
Darz Bór 
(01-10-2020 r. 11:25)21.09.2020 KOMUNIKAT
 Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie informuje:
 
W związku z wcześniejszym wyjazdem dewizowców

od dnia 22.09. od godz. 12:00 zostają otwarte

wszystkie rejony w obwodzie 185 można polować na Jelenie byki.

Darz Bór
(21-09-2020 r. 10:32)09.09.2020 Ogłoszenie
Zarząd Koła łowieckiego Ryś w Stargardzie zawiadamia:

W związku z Rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 8/2020 skracającym termin wykonania odstrzału sanitarnego dzików do dnia 26.10.2020 ( poprzedni termin 20.12.2020)

Od dnia 10.09.2020 w obydwu obwodach dziki strzelamy
tylko na odstrzał sanitarny.

Do dnia 26.10.2020 musimy odstrzelić w obwodzie 185- 42 dziki i 188- 15 dzików.

Więcej informacji u Łowczego

Darz Bór 
(09-09-2020 r. 13:17)09-09-2020 Komunikat
 Zawiadomienie
 
Działając na podstawie § 38 Statutu PZŁ, Zarząd Koła Łowieckiego RYŚ Stargard zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła
które odbędzie się w dniu 30 września 2020r o godz. 18:00
w siedzibie koła Lublino 2
 
 
 
 
Porządek obrad:
 

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia
stwierdzenie prawomocności obrad oraz odczytanie porządku obrad.
2.       Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
3.       Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
(protokół będzie wyłożony do wglądu godzinę przed Walnego Zgromadzenia).
4.       Wybór komisji skrutacyjnej.
5.       Sprawozdanie finansowe Koła za rok gospodarczy 2019/2020.
6.       Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok gospodarczy 2019/2020
7.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8.       Dyskusja nad sprawozdaniem.
9.       Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu Koła.
10.   Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu na rok gospodarczy 2020/2021.
11.   Sprawy organizacyjne.
12.   Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
 
Darz Bór
(09-09-2020 r. 11:53)INFORMACJA 2020.09.01
Zarząd Koła Łowieckiego Ryś w Stargardzie informuje:
 
W obwodzie 185 rejon 1b można polować na   
( łanie i cielaki ) z wyłączeniem jeleni byków w związku z powiększającymi się szkodami w uprawie gryki.

 
Jednocześnie informujemy o występowaniu szkód w rejonie 2b powodowanym przez dziki w uprawach ziemniaków i marchwi gospodarstwa ekologicznego w Sątyrzu
 
Darz Bór 
(01-09-2020 r. 20:56)Wiecej informacji w dziale archiwum
Koło Łowieckie Ryś w Stargardzie

73-120 Chociwel
Lublino 2
woj. zachodniopomorskie

Nr konta: 77 1020 4867 0000 1402 0004 1731        

NIP 854-10-88-430

 e-mail: kololowieckierys@interia.pl
 

Copyright 2019 - © - Koło Łowieckie Ryś Stargard