o nasaktualnościkontaktE-mail
-
historia koła
-
zarząd koła
-
komisja rewizyjna
-
członkowie
-
kraina wiecznych łowów
-
łowiska
-
aktualności
-
archiwum aktualności
-
walnego zgromadzenia
-
zarządu koła
-
plany łowieckie
-
plan polowań
-
prace gospodarcze
-
polowania dewizowe
-
opowiadania
-
filmy
-
polowania zbiorowe
-
polowania indywidualne
-
nasze trofea
-
prace gospodarcze
-
imprezy w kole
-
zdjęcia archiwalne
-
bezkrwawe łowy
-
ustawa o prawie łowieckim
-
regulamin polowań
-
ustawa o broni
-
kryteria odstrzału
-
zwierzęta łowne
-
statut w PZŁ
-
staż w PZŁ
-
szacowanie szkód
-
do pobrania
-
PZŁ
-
portal łowiecki
-
ZO PZŁ w Szczecinie
-
faza księżyca
-
kalendarz łowiecki
-
pogoda

 


ZASADY SELEKCJI OSOBNICZEJ - OKRĘG SZCZECIŃSKI
 
 
Obowiązujące od sezonu 2010/2011
 
 
Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego

 
 
Klasa wieku
 
 
Poroże
 
 
Opis poroża
 
 
Ocena
 
 
rok życia
 
 
I klasa
wieku
 
 
1 poroże
2 rok życia
 
 
szpicaki o długości tyk do 20 cm
 
 
O     (prawidłowy)
 
 
szpicaki o długości tyk powyżej 20 cm do 30 cm
 
 
X (nieprawidłowy 1 pkt czerwony)
 
 
szpicaki o długości tyk powyżej 30 cm, oraz szpicaki o tykach rozwidlonych i koronne
 
 
XX        (naganny 2 pkt czerwone)
 
 
2 poroże
3 rok życia
 
 
ósmaki nieregularne i poniżej tej formy,
 
 
O     (prawidłowy)
 
 
ósmaki regularne,
 
 
X   (nieprawidłowy 1 pkt czerwony)
 
 
byki powyżej regularnego ósmaka,
 
 
XX        (naganny 2 pkt czerwone)
 
 
3 i 4 poroże
4-5 rok życia
 
 
wszystkie byki niekoronne,
 
 
O     (prawidłowy)
 
 
wszystkie byki jednostronnie koronne,
 
 
X (nieprawidłowy 1 pkt czerwony)
 
 
wszystkie byki obustronnie koronne
 
 
XX        (naganny 2 pkt czerwone))
 
 
II klasa wieku
 
 
5-9 poroże
6-10 rok życia
 
 
wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne
 
 
O     (prawidłowy)
 
 
wszystkie byki obustronnie koronne
 
 
XX        (naganny 2 pkt czerwone)
 
 
III klasa wieku
 
 
10 poroże 
 i powyżej
 
 
11 rok życia
 i starsze
 
 
wszystkie byki bez względu na formę poroża
 
 
O     (prawidłowy)
 
 
 
Ważniejsze ustalenia dodatkowe:
 
 
1.     Za odnogę uznaje się każdy odrostek o długości powyżej 3 cm w I klasie wieku oraz powyżej 5 cm w II i III klasie wieku.
 
 
2.     Pozyskanie myłkusa i szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez względu na przyznaną do odstrzału klasę wieku i nie przyznaje się za nie punktów niebieskich.
 
 
 
Kryteria oceny prawidłowości odstrzału danieli byków
 
 
Klasa wieku
 
 
Poroże
 
 
Opis poroża
 
 
Ocena
 
 
rok życia
 
 
I klasa
wieku
 
 
1 poroże
2 rok życia
 
 
guzikarze oraz szpicaki o średniej długości tyk do 12 cm,
 
 
O     (prawidłowy)
 
 
szpicaki o średniej długości tyk 12-15 cm,
 
 
X (nieprawidłowy 1 pkt czerwony)
 
 
szpicaki o średniej długości tyk powyżej 15 cm.
 
 
XX        (naganny 2 pkt czerwone)
 
 
2 poroże
3 rok życia
 
 
szydlarze, słabe łyżkarze o średniej długości obu tyk do 40 cm i o średnim spłaszczeniu górnej części obu tyk węższym od 4 cm,
 
 
O     (prawidłowy)
 
 
łyżkarze o średniej długości obu tyk od 40 do 50 cm lub o średnim spłaszczeniu górnej części obu tyk od 4 do 6 cm
 
 
X (nieprawidłowy 1 pkt czerwony)
 
 
mocne łyżkarze o średniej długości obu tyk powyżej 50 cm lub o średnim spłaszczeniu obu tyk powyżej 6 cm oraz łopatacze.
 
 
XX        (naganny 2 pkt czerwone)
 
 
II klasa wieku
 
 
3-6 poroże
4-7 rok życia
 
 
wszystkie formy poniżej łopatacza oraz łopatacze o głębokich zatokach rozdzielających płaszczyznę łopaty na co najmniej połowie jej długości, a także byki o wyjątkowo krótkich i wąskich łopatach,
 
 
O     (prawidłowy)
 
 
byki o łopatach normalnie rozwiniętych, jednak o długości łopat poniżej połowy wysokości tyk
 
 
X (nieprawidłowy 1 pkt czerwony)
 
 
byki o prawidłowych łopatach, których długość wynosi ponad połowę długości tyk
 
 
XX        (naganny 2 pkt czerwone)
 
 
III klasa wieku
 
 
7 poroże 
i powyżej
8 rok życia 
i starsze
 
 
wszystkie formy poniżej prawidłowo rozwiniętego łopatacza, oraz normalnie rozwinięte łopatacze o masie poroża poniżej 2,5 kg oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny,
 
 
O     (prawidłowy)
 
 
mocne, prawidłowo rozwinięte łopatacze o masie poroża powyżej 2,5 kg o trofeum niemedalowym pozyskane na odstrzał selekcyjny,
 
 
X (nieprawidłowy 1 pkt czerwony)
 
 
mocne, prawidłowo rozwiniete łopatacze o trofeum medalowym, pozyskane na odstrzał selekcyjny.
 
 
XX        (naganny 2 pkt czerwone)
 
 
 
 
Ważniejsze ustalenia dodatkowe:
 
 
1.     Za byka łownego uznaje się regularnego łopatacza w 8 roku życia i starszego o prawidłowo ukształtowanych łopatach.
 
 
2.     Ilekroć w kryteriach mowa jest o masie poroża dotyczy to masy poroża brutto    tj. masy poroża z pełną czaszką i bez żuchwy.
 
 
3.     Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze w każdej klasie wieku i nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich.
 
 
 
Kryteria oceny prawidłowości odstrzału sarn rogaczy
 
 
Klasa wieku
 
 
Poroże
 
 
Opis parostków
 
 
Ocena
 
 
rok życia
 
 
I klasa
wieku
 
 
1 poroże
2 rok życia
 
 
- guzikarze, szpicaki, myłkusy a także widłaki o średniej długości tyk do 10 cm
 
 
O  (prawidłowy)
 
 
- widłaki o średniej długości tyk powyżej 10 cm
 
 
X (nieprawidłowy 1 pkt czerwony)
 
 
- szóstaki
 
 
XX      (naganny 2 pkt czerwone)
 
 
2 poroże
3 rok życia
 
 
- szóstaki nieregularne i poniżej tej formy
 
 
O  (prawidłowy)
 
 
- regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie do 200 g
 
 
X (nieprawidłowy 1 pkt czerwony)
 
 
- regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie większej niż 200 g
 
 
XX        (naganny 2 pkt czerwone)
 
 
II klasa wieku
 
 
3 poroże
 i starsze
4 rok życia
 i starsze
 
 
- nieregularne szóstaki i poniżej tej formy oraz regularne szóstaki o masie parostków poniżej 250 g oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny,
 
 
O  (prawidłowy)
 
 
- regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków od 250 g do 300 g,
 
 
X (nieprawidłowy 1 pkt czerwony)
 
 
- regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków powyżej 300 g.
 
 
XX        (naganny 2 pkt czerwone)
 
 
Ważniejsze ustalenia dodatkowe:
 
 
1.     Za rogacza łownego uznaje się regularnego szóstaka (lub powyżej tej formy), w wieku od szóstego roku życia wzwyż, o masie trofeum ponad 300 g
 
 
2.     Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze oraz nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich.
 
 
3.     Przy ocenie prawidłowości odstrzału za odnogę uznaje się w I klasie wieku odrostek o długości powyżej 1  cm, a w II klasie wieku – odrostek o długości powyżej 3 cm
 
 
4.     Podawana masa parostków jest masą brutto (parostki z czaszką bez żuchwy).
 
 
5.     W przypadku uszkodzenia mechanicznego jednej tyki oceny dokonuje się na podstawie wyglądu drugiej zakładając, że tyka uszkodzona miała taki sam kształt (zasada ta dotyczy wszystkich samców zwierzyny płowej).
·        Pełną wersję zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzał można pobrać ze stron: