o nasaktualnościkontaktE-mail
-
historia koła
-
zarząd koła
-
komisja rewizyjna
-
członkowie
-
kraina wiecznych łowów
-
łowiska
-
aktualności
-
archiwum aktualności
-
walnego zgromadzenia
-
zarządu koła
-
plany łowieckie
-
plan polowań
-
prace gospodarcze
-
polowania dewizowe
-
opowiadania
-
filmy
-
polowania zbiorowe
-
polowania indywidualne
-
nasze trofea
-
prace gospodarcze
-
imprezy w kole
-
zdjęcia archiwalne
-
bezkrwawe łowy
-
ustawa o prawie łowieckim
-
regulamin polowań
-
ustawa o broni
-
kryteria odstrzału
-
zwierzęta łowne
-
statut w PZŁ
-
staż w PZŁ
-
szacowanie szkód
-
do pobrania
-
PZŁ
-
portal łowiecki
-
ZO PZŁ w Szczecinie
-
faza księżyca
-
kalendarz łowiecki
-
pogoda

                                                                                                         

                                                                                                                    Lublino, dnia 02.10.2018r.


TERMINARZ

Polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Ryś” w Stargardzie
w sezonie łowieckim 2018/2019


1. Polowanie w obwodzie nr. 185 - Chociwel rozpoczyna się o godzinie 8.00 w siedzibie koła – Lublino 2.

2. Polowanie w obwodzie nr. 188 - Suchań rozpoczyna się o godzinie 8.00 przy książce wpisów w miejscowości Brudzewice.

3. Myśliwy ma obowiązek najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem polowania zgłosić swój udział prowadzącemu polowanie. Nie zgłoszenie będzie skutkować nie wzięciem udziału w polowaniu takiego myśliwego.

4. Zapraszanie gości jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody od prowadzącego polowanie.

5. W dniu polowania zbiorowego wstrzymuje się polowania indywidualne na obydwu obwodach łowieckich (w przypadku polowań dewizowych zakaz dotyczy tylko obwodu 185).


Lp.

Data polowania

Miejsce polowania

Zwierzyna do odstrzału

Prowadzący

Uwagi

1

28.10.2018

obw. 188

Suchań

Płowa, dziki i drapieżniki

Gorczycki

Zabłocki

 

2

02.11.2018

obw. 185

Chociwel

Płowa, dziki i drapieżniki

 

Polowanie dewizowe

3

03.11.2018

obw. 185

Chociwel

Płowa, dziki i drapieżniki

 

Polowanie dewizowe

4

10.11.2018

obw. 188

Suchań

Płowa, dziki i drapieżniki

Zych

Konieczny

Polowanie Hubertowskie

5

18.11.2018

obw. 188

Suchań

Płowa, dziki i drapieżniki

Gorczycki

Jaworski

 

6

23.11.2018

obw.185

Chociwel

Płowa, dziki i drapieżniki

 

Polowanie dewizowe

7

24.11.2018

obw.185

Chociwel

Płowa, dziki i drapieżniki

 

Polowanie dewizowe

8

30.11.2018

obw.185

Chociwel

Płowa, dziki i drapieżniki

 

Polowanie dewizowe

9

01.12.2018

obw.185

Chociwel

Płowa, dziki i drapieżniki

 

Polowanie dewizowe

10

02.12.2018

obw.185

Chociwel

Płowa, dziki i drapieżniki

 

Polowanie dewizowe

11

09.12.2018

obw.185

Chociwel

Płowa, dziki i drapieżniki

Zych Gorczycki

 

12

16.12.2018

obw. 188

Suchań

Płowa, dziki i drapieżniki

Gorczycki

Bazarko

 

13

22.12.2018

obw. 185

Chociwel

Płowa, dziki i drapieżniki

Zych

Konieczny

Polowanie wigilijne

14

30.12.2018

obw. 188

Suchań

Płowa, dziki i drapieżniki

Zych

Konieczny

Polowanie sylwestrowe

15

03.01.2019

obw.185

Chociwel

Płowa, dziki i drapieżniki

 

Polowanie dewizowe

16

04.01.2019

obw.185

Chociwel

Płowa, dziki i drapieżniki

 

Polowanie dewizowe

17

05.01.2019

obw.185

Chociwel

Płowa, dziki i drapieżniki

 

Polowanie dewizowe

18

12.01.2019

obw.185

Chociwel

Płowa, dziki i drapieżniki

Zych Konieczny

 

19

13.01.2019

obw.185

Chociwel

Płowa, dziki i drapieżniki

Zych Konieczny

Zakończenie sezonu

 
                                                                                                                              Darz Bór


  


........................................................................................................................................................
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2015/2016

 

 

 

 

 

Lp

 

Data

 

 

Miejsce polowania

 

Zwierzyna do odstrzału

 

Prowadzący

polowanie

 

Uwagi

 

1

 

04.10.2015

 

Obwód nr 188

Suchań

jelenie -łanie, cielęta, sarny kozy, dziki, drapieżniki

 

R. Gorczycki

 

 

2

 

11.10.2015

 

Obwód nr 188

Suchań

jelenie -łanie, cielęta, sarny kozy dziki, drapieżniki

 

S. Zaremba

 

 

3

 

18.10.2015

 

Obwód nr 188

Suchań

jelenie -łanie, cielęta, sarny kozy dziki, drapieżniki

 

Z. Kowcun

 

 

4

 

25.10.2015

 

Obwód nr 188

Suchań

jelenie -łanie, cielęta, sarny kozy dziki, drapieżniki

 

E. Konieczny

 

 

5

 

07.11.2015

 

Obwód nr 185

Chociwel

jelenie -łanie, cielęta, sarny kozy dziki, drapieżniki

 

K. Zych

E. Konieczny

 

Polowanie

„Hubertowskie”

 

6

 

15.11.2015

 

Obwód nr 188

Suchań

jelenie -łanie, cielęta, sarny kozy dziki, drapieżniki

 

A. Nizio

 

 

7

 

29.11.2015

 

Obwód nr 188

Suchań

jelenie -łanie, cielęta, sarny kozy dziki, drapieżniki

 

A. Nizio

 

 

8

 

05.12.2015

 

Obwód nr 185

Chociwel

jelenie -łanie, cielęta, sarny kozy dziki, drapieżniki

 

A. Nizio

 

 

9

 

13.12.2015

 

Obwód nr 188

Suchań

jelenie -łanie, cielęta, sarny kozy dziki, drapieżniki

 

S. Zaremba

 

 

10

 

19.12.2015

 

Obwód nr 185

Chociwel

jelenie -łanie, cielęta, sarny kozy dziki, drapieżniki

 

K. Zych

 

Polowanie

„Wigilijne”

 

11

 

27.12.2015

 

Obwód nr 188

Suchań

jelenie -łanie, cielęta, sarny kozy dziki, drapieżniki

 

Z. Kowcun

 

 

12

 

09.01.2016

 

Obwód nr 185

Chociwel

jelenie -łanie, cielęta, sarny kozy dziki, drapieżniki

 

K. Zych

E. Konieczny

 

Zakończenie

sezonu


Polowanie w obwodzie nr 185 Chociwel rozpoczyna się zbiórką o godzinie 8:00 w siedzibie koła w Lublinowie,
Polowanie w obwodzie nr 188 Suchań rozpoczyna się zbiórką o godzinie 8:00 przy książce wpisów w Brudzewicach
 
  • Każdy uczestnik polowania musi posiadać przy sobie wymagane dokumenty (ważną legitymację PZŁ i pozwolenie na broń) oraz odblaskowe elementy ubrania.
  • Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniu zbiorowym możliwe jest wyłącznie za zgodą prowadzącego polowanie pod warunkiem, że luneta ma ustaloną krotność nie większą niż trzy.
  • Zapraszanie  gości na polowanie zbiorowe jest możliwe pod warunkiem uzyskania zgody od prowadzącego polowanie.
Zarząd
..............................................................................................................................................................
Plan polowań zbiorowych na sezon 2013/14
 
Lp.
Data
Nr rejonu
Rodzaj zwierzyny
Kierownik
Uwagi
1
06.10.2013
Suchań-cały obwód 188
Łanie, sarny-kozy, dziki, drapieżniki
A.Jaworski
Zbiórka 3A-8.00
2
12.10.2013
Suchań-cały obwód 188
Łanie, sarny-kozy, dziki, drapieżniki
R.Konecki
Zbiórka 3A-8.00
3
20.10.2013
Suchań-cały obwód 188
Łanie, sarny-kozy, dziki, drapieżniki
A.Jaworski
Zbiórka 3A-8.00
4
26.10.2013
Suchań-cały obwód 188
Łanie, sarny-kozy, dziki, drapieżniki
R.Konecki
Zbiórka 3A-8.00
5
29.10.2013
Chociwel-cały obwód 185
Dewizowe
---------------------------
Dewizowe
6
30.10.2013
Chociwel-cały obwód 185
Dewizowe
---------------------------
Dewizowe
7
09.11.2013
Chociwel-cały obwód 185
Łanie, sarny-kozy, dziki, drapieżniki
K.Zych
E.Konieczny
Zbiórka Rysiówka -8.00
Hubertowskie
8
10.11.2013
Suchań-cały obwód 188
Łanie, sarny-kozy, dziki, drapieżniki
A.Jaworski Zbiórka 3A-8.00
9
16.11.2013
Chociwel-cały obwód 185
Łanie, cielaki, sarny-kozy, dziki, drapieżniki
K.Zych
 
Zbiórka Rysiówka -8.00
10
24.11.2013
Suchań-cały obwód 188
Łanie, sarny-kozy, dziki, drapieżniki
E.Konieczny
Zbiórka 3A-8.00
11
29.11.2013
Chociwel-cały obwód 185
Dewizowe
---------------------------
Dewizowe
12
30.11.2013
Chociwel-cały obwód 185
Dewizowe
---------------------------
Dewizowe
13
01.12.2013
Chociwel-cały obwód 185
Dewizowe
---------------------------
Dewizowe
14
06.12.2013
Chociwel-cały obwód 185
Dewizowe
---------------------------
Dewizowe
15
07.12.2013
Chociwel-cały obwód 185
Dewizowe
---------------------------
Dewizowe
16
08.12.2013
Chociwel-cały obwód 185
Dewizowe
---------------------------
Dewizowe
17
15.12.2013
Chociwel-cały obwód 185
Łanie, cielaki, sarny-kozy, dziki, drapieżniki
A.Nizio
Zbiórka Rysiówka -8.00
18
21.12.2013
Chociwel-cały obwód 185
Łanie, cielaki, sarny-kozy, dziki, drapieżniki
K.Zych
E.Konieczny
Zbiórka Rysiówka -8.00 Wigilijne
19
29.12.2013
Suchań-cały obwód188
Łanie, sarny-kozy, dziki, drapieżniki
A.Jaworski
R.Konecki
Zbiórka 3A-8.00
Sylwestrowe
20
04.01.2014
Chociwel-cały obwód 185
Łanie, cielaki, sarny-kozy, dziki, drapieżniki
R.Konecki
Zbiórka Rysiówka -8.00
21
05.01.2014
Chociwel-cały obwód 185
Łanie, cielaki, sarny-kozy, dziki, drapieżniki
K.Zych
Zbiórka Rysiówka -8.00
22
10.01.2014
Chociwel-cały obwód 185
Dewizowe
---------------------------
Dewizowe
23
11.01.2014
Chociwel-cały obwód 185
Dewizowe
---------------------------
Dewizowe
24
12.01.2014
Chociwel-cały obwód 185
Łanie,cielaki, sarny-kozy, dziki, drapieżniki
K.Zych
E.Konieczny
Zbiórka Rysiówka -8.00
Zakończenie sezonu
 
 
 


Plan polowań zbiorowych na kaczki w sezonie 2013/14


Lp

Data

Obwód

Rodzaj zwierzyny

Kierownik polowania

Uwagi

1

15.08.2013

Suchań

kaczki

A.Jaworski

Zbiórka Brudzewice 6.00

2

25.08.2013

Chociwel

kaczki

R.Gorczycki

Zbiórka Rysiówka 6.00

3

1.09.2013

Suchań

kaczki

A.Jaworski

Zbiórka Brudzewice 6.00


 
 
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2012/13

 

 

Lp.

Data

Nr rejonu

Rodzaj zwierzyny do

Kierownik

Uwagi

 

polowania

 

odstrzału na

polowania

Zbiórka wszystkie 

 

 

 

polowaniu

 

polowania o godz. 8.00

1

30.09.2012

Suchań188

Cały obwód

 dziki,drapieżniki

A Jaworski

Zbiórka przy ksiażce w Brudzewicach

2

06.10.2012

Suchań188

Cały obwód

łanie, dziki,drapieżniki

A. Jaworski

j.w.

3

07.10.2012

Suchań188

Cały obwód

łanie, dziki,drapieżniki

A. Jaworski

j.w.

4

13.10.2012

Suchań188

Cały obwód

łanie, dziki,drapieżniki

R.Konecki

j.w.

5

14.10.2012

Suchań188

Cały obwód

łanie, dziki,drapieżniki

R.Konecki

j.w.

6

20.10.2012

Suchań188

Cały obwód

łanie, dziki,drapieżniki

A. Jaworski

j.w.

7

21.10.2012

Suchań188

Cały obwód

łanie, dziki,drapieżniki

A. Jaworski

j.w.

8

27.10.2012

Suchań188

Cały obwód

łanie, dziki,drapieżniki

A. Markowski

j.w.

9

28.10.2012

Suchań188

Cały obwód

łanie, dziki,drapieżniki

A. Markowski

j.w.

10

03.11.2012

Chociwel185

Cały obwód

łanie, dziki,drapieżniki

E. Konieczny

Zbiórka Rysiówka

Hubertowskie

11

18.11.2012

Suchań

Cały obwód

łanie, dziki,drapieżniki

A. Jaworski

Zbiórka przy ksiażce w Brudzewicach

12

01.12.2012

Chociwel185

Cały obwód

łanie, dziki,drapieżniki

S.Sójka

Zbiórka Rysiówka

13

16.12.2012

Suchań188

Cały obwód

łanie, dziki,drapieżniki

A. Jaworski

Zbiórka przy ksiażce w Brudzewicach

14

22.12.2012

Chociwel185

Cały obwód

łanie, dziki,drapieżniki

S.Sójka

Zbiórka Rysiówka

Wigilijne

15

29.12.2012

Suchań188

Cały obwód

łanie, dziki,drapieżniki

A. Jaworski

Zbiórka przy ksiażce w Brudzewicach   Sylwestrowe

16

12.01.2013

Chociwel185

Cały obwód

łanie, dziki,drapieżniki

E. Konieczny

Zbiórka Rysiówka

Zakończenie sezonu zbiorowych

17

30.12.2012

Suchań188

Cały obwód

łanie, dziki,drapieżniki

A. Jaworski

Zbiórka przy ksiażce w Brudzewicach   

18

13.01.2013


Chociwel185
lub
Suchań188

Cały obwód

łanie, dziki,drapieżniki

E.Konieczny
A. Jaworski

Zbiórka Rysiówka lub przy ksiażce w Brudzewicach  

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

l.  Wszystkie polowania zbiorowe rozpoczynają się zbiórką myśliwych o godz. 8.00 w wyznaczonych miejscach lub w siedzibie Koła. Prosimy o punktualność.


          

2.  Każdy członek Koła ma prawo raz w sezonie zaprosić gościa na polowanie zbiorowe. O powyższym fakcie należy przynajmniej trzy dni przed terminem polowania powiadomić prowadzącego polowanie.

 

3. Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniu zbiorowym możliwe jest wyłącznie za zgodą prowadzącego polowanie pod warunkiem, że luneta ma ustaloną krotność nie większą niż trzy.

 

4. Przypomina się wszystkim uczestnikom polowań o obowiązku posiadania przy sobie wymaganych dokumentów - ważna legitymacja PZL oraz pozwolenie na broń.

 

  
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2011/2012
 
 
Lp
Data
Nr rejonu
Rodzaj zwierzyny do
Kierownik
Uwagi
 
polowania
 
odstrzału na
polowania
 
 
 
 
polowaniu
 
 
1
05.11.2011
Chociwel
łanie, dziki,
E. Konieczny
Polowanie
 
 
10AB,11AB
drapieżniki
S. Sójka
 
Hubertowskie
 
 
 
 
 
 
2
20.11.2011
Suchań
łanie, dziki,
A. Jaworski
Zbiórka przy
 
 
3AB,5AB
drapieżniki
R. Konecki
wjeździe na rej.3A
3
26.11.2011
Chociwel
łanie, dziki,
W. Woźniak
 
 
 
6AB,7AB
drapieżniki
S.Sójka
 
4
04.12.2011
Suchań
łanie, dziki,
A. Markowski
Zbiórka na łąkach
 
 
lAB,4AB
drapieżniki
A.Jaworski
przy Inie rej 4A
 
 
 
 
 
od Krąpiela
5
18.12.2011
Chociwel
łanie, dziki,
A.Nizio
 
 Wigilijne
 
 
8,9A,B
drapieżniki
W.Woźniak
 
6
31.12.2011
Suchań
łanie, dziki,
A. Jaworski
 
Noworoczne
 
 
3AB,4AB,5AB
drapieżniki
J.Gorwa
 Zbiórka przy wjeździe na rej.3A
7
14.01.2011
Chociwel
łanie, dziki,
A. Markowski
 
Zakończenie
 
 
3,4AB,5AB
drapieżniki
E. Konieczny
Polowań zbiorowych
 


 
Lp
Data
Nr rejonu
Rodzaj zwierzyny do
Kierownik
Uwagi
 
polowania
 
odstrzału na
polowania
 
 
 
 
polowaniu
 
 
1
22.01.2011
Suchań
drapieżniki
A. Jaworski
Zbiórka przy książce wpisów
 
 
188
Cały obwód
 
A.Markowski,
E.Konieczny,
W.Sitek
Brudzewice g 8.00
2
29.01.2011
Suchań
drapieżniki
A. Jaworski
Zbiórka przy książce wpisów
 
 
188
Cały obwód
 
A.Markowski,
E.Konieczny,
W.Sitek
Brudzewice g 8.00
3
05.02.2011
Suchań
drapieżniki
A. Jaworski
Zbiórka przy książce wpisów
 
 
188
Cały obwód
 
A.Markowski,
E.Konieczny,
W.Sitek
Brudzewice g 8.00
4
12.02.2011
Suchań
drapieżniki
A. Jaworski
Zbiórka przy książce wpisów
 
 
188
Cały obwód
 
A.Markowski,
E.Konieczny,
W.Sitek
Brudzewice g 8.00
5
19.02.2011
Suchań
drapieżniki
A. Jaworski
Zbiórka przy książce wpisów
 
 
188
Cały obwód
 
A.Markowski,
E.Konieczny,
W.Sitek
Brudzewice g 8.00
6
26.02.2011
Suchań
drapieżniki
A. Jaworski
Zbiórka przy książce wpisów
 
 
188
Cały obwód
 
A.Markowski,
E.Konieczny,
W.Sitek
Brudzewice g 8.00
 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 
l.  Wszystkie polowania zbiorowe rozpoczynają się zbiórką myśliwych o godz. 8.00 w wyznaczonych miejscach lub w siedzibie Koła. Prosimy punktualność.

2. W dniu polowania zbiorowego wstrzymuje się polowania indywidualne na obydwu obwodach. 

3. Rejony, na których planowane jest polowanie zbiorowe zamyka się dla wykonywania polowań indywidualnych na tydzień przed polowaniem zbiorowym.
 
4. Każdy członek Koła ma prawo raz w sezonie zaprosić gościa na polowanie zbiorowe. O powyższym fakcie należy przynajmniej trzy dni przed terminem polowania powiadomić prowadzącego polowanie.
 
5. Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniu zbiorowym możliwe jest wyłącznie za zgodą prowadzącego polowanie pod warunkiem, że luneta ma ustaloną krotność nie większą niż trzy.
 
6. Przypomina się wszystkim uczestnikom polowań o obowiązku posiadania przy sobie wymaganych dokumentów - ważna legitymacja PZŁ oraz pozwolenie na broń.